فرصت های آموزش پرستاری عنوان مقاله ما است که در ادامه مقاله ملزومات آموزش پرستاری آمده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر مطالعه ی این مقالات نکاتی کلیدی در مطالعه آزمون پرستاری، منابع آزمون های کارشناسی ارشد پرستاری، معرفی منابع آزمون های پرستاری، ویژگی آموزش مجازی در پرستاری، آموزش الکترونیکی یا تجربی پرستاری، مفید خواهد بود.

مقدمه

پرستاران باید مجوزهای شورای ملی امور پرستاری را دریافت کنند. این امتحانات مجوز شامل کلیه جنبه های پرستاری، از جمله مراقبت از بیمار، بهداشت عمومی و تجویز دارو می باشد پرستاران همچنین باید گواهینامه CPR را دریافت کنند، که به طور معمول در حین آموزش بدست می آید.

ادامه تحصیل در رشته پرستاری

کارگاه های پرستاری، سمینارها و فرصت های آموزش کوتاه مدت از دانشکده ها و انجمن های مختلف پرستاری در دسترس است. دانشکده ها و دانشگاه ها به طور معمول سمینارهایی را برگزار می کنند که به مدت یک یا چند ساعت می باشد و تمرکز آنها روی موضوعات خاص در پرستاری یا مراقبت های بهداشتی است. سمینارها ممکن است روی استراتژیهای پرستاری عملی یا نظریه های انتزاعی تر پرستاری متمرکز شوند.

فرصت های آموزش پرستاری
فرصت های آموزش پرستاری

انجمن هایی مانند انجمن پرستاران آمریکایی (ANA) و انجمن ملی پرستاران دانشجویی (NSNA) اغلب کارگاه هایی را برای پرستاران در تمام سطوح حرفه ای برگزار می کنند. برنامه ها و کنفرانس های آموزشی ممکن است چند روز طول بکشد و شامل سمینارها یا کارگاههای آموزشی اختصاصی باشد که جنبه های مختلف پرستاری را در بر می گیرد. ایالت ها و مناطق همچنین دارای انجمن هایی هستند که کارگاه های پرستاری را ارائه می دهند، به عنوان مثال انجمن پرستاران ایالتی نیویورک و انجمن پرستاران تگزاس.

متخصصان پرستاری می توانند از طریق انجمن هایی مانند ANA فرصت های ادامه تحصیل و پیشرفت حرفه ای را پیدا کنند. به طور معمول، برنامه های آموزش مداوم و بصورت حضوری به پرستاران اجازه می دهد تا از تغییرات صنعت و روند پرستاری ها پایدار باشند. گواهی فارغ التحصیل و دکتری برنامه های پرستاری همچنین می تواند منبع خوبی برای پیشرفت حرفه ای برای متخصصان پرستاری باشد.

برای اینکه پرستار شوید، دانشجویان باید در سطح گواهینامه، کاردانی، لیسانس یا کارشناسی ارشد تحصیل کنند. کلیه پرستاران در هر سطح تحصیلات باید دارای مجوز باشند و دارای گواهینامه CPR باشند.

در مقاله بعدی به مقاطع تحصیلی در رشته پرستاری خواهیم پرداخت.

منابع

Nursing Training Programs and Requirements