آموزش پرستاری رهبران مراقبت های بهداشتی عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله به برخی نتایج بدست آمده از کالج پرستاری رجیس اشاره شده است. این مقاله در ادامه ی مقاله ی آموزش نقش پرستاری آمده است.

حتما برای درک بهتر موضوع مقالات

جایگاه پرستاری در تیم مراقبت سلامت، آموزش پرستاری مهارت های بالینی

آموزش الکترونیکی پرستاران، راهکارهای بهتر شدن آموزش پرستاری ایران

انواع آموزش پرستاری ، راهکارهای بهتر شدن آموزش پرستاری در ایران

آموزش پرستاری مدیریت بحران کرونا، آموزش پرستاری سلامت روان در کرونا

آموزش مجازی در پرستاری، نقش پرستاران در سلامت جامعه

مشکلات پرستاران و پرستار خود بودن علیه کرونا ویروس را نیز مطالعه نمایید.

آینده نگری در پرستاران

دانشمندان پرستار آینده نگر باید نقش رهبری پیشرفته را به همراه مهارت های اصلی مانند تحقیق و مهارت های تحلیلی برای پیاده سازی استراتژی هایی که می تواند بر مراقبت های بهداشتی تأثیر بگذارد، بیاموزند.

برنامه های درسی آنلاین دانشگده رجیس به گونه ای طراحی شده است که پرستاران دارای مدرک کارشناسی ارشد را با اطمینان خاطر به سمت رهبری در مراقبت های بهداشتی آموزش میدهد. تا بدینوسیله با بهره گیری از دانش و مهارت آنها، باعث پیشبرد اهداف مراقبت های پزشکی در قرن بیست و یکم شود.

در حقیقت، انجمن دانشکده های پرستاری آمریکا خواستار آموزش دکترا برای تبدیل شدن به “ضرورت پرستاری در دوره های پیشرفته” است. یک مطالعه در سال ۲۰۱۶ منتشر شده توسط Nursing Outlook نشان داد که پرستاران دارای DNP (دکتر پرستاری) معمولاً مسئولیت های بزرگی را در سازمانهای بزرگ مراقبت های بهداشتی بر عهده می گیرند. و در ادارات کارفرمایان را تحت تأثیر قرار می دهند چرا که فکر و نظریات آنها همه ی جوانب اعم ازسلامت جامعه، سیاسی و اجتماعی را در بر می گیرد.

آموزش پرستاری  رهبران مراقبت های بهداشتی
آموزش پرستاری رهبران مراقبت های بهداشتی

برنامه های کالج رجیس

کالج رجیس با استفاده از فناوری پیشرفته و دانشکده فعال در صنعت، دانش دانش آموزان را در مورد روش های تحقیق، سیاست ها و رویه ها و مراقبت از بیمار تقویت می کند. دوره های اصلی در این برنامه شامل اپیدمیولوژی، زیست شناسی، آمار، روشهای تحقیق پیشرفته مبتنی بر شواهد و انفورماتیک در بهداشت است. این برنامه درسی به دانشجویان کمک می کند تا مهارت ها و دانش لازم را برای ایجاد مطالعات پزشکی خود، گسترش زمینه های تحقیقاتی موجود و آماده سازی برای آینده علوم پرستاری و مراقبت های بهداشتی بدست آورند.

کسب DNP برای پزشکان فعلی پرستار، متخصصان بالینی یا مربیان پرستار، برای پیشرفت شغلی و برآورده کردن تقاضای روز افزون جامعه ضروری است.

Challenges for Improving the Quality of Nursing Care in Iran: A Systematic Review