نقش و وظایف پرستار ارتوپدی عنوان مقاله ما می باشد. در این مقاله به مسئولیت های که یک پرستار ارتوپدی می توان به عهده بگیرد پرداخته شده است.

این مقاله در ادامه ی مقالات سایت آموزش پرستاری خدمت شما ارائه می شود و مطالعه مقالات مشاغل پرستاران دارای مدرک دکترا، پرستاری طب سنتی، پرستاری کودکان، شرح وظایف پرستاری و پرستار ارتوپدی توصیه می گردد.

بخش بزرگی از کار یک پرستار ارتوپدی شامل مدیریت درد است. آنها اغلب در اداره، نظارت و ارزیابی داروهای کاهش دهنده درد برای بیماران، توضیح روش های مناسب برای به حداقل رساندن آسیب و عفونت کمک می کنند، بنابراین درد آینده را به حداقل می رسانند.

وظآیف روزانه پرستار ارتوپدی 

پرستاران ارتوپدی وظایف روزانه زیادی دارند، از جمله؛

 • دیدن بیماران جدید و ارزیابی علائم
 • نظارت بر بیماران موجود
 • ارائه مراقبت های بعدی برای بیماران جراحی
 • ریخته گری و پانسمان زخم مجروحان
 • حرکات درمانی برای کسانی که در اثر جراحات بهبود یافته اند
نقش و وظایف پرستار ارتوپدی
نقش و وظایف پرستار ارتوپدی

مسئولیت های یک پرستار ارتوپدی

 • در مراقبت از مشکلات اسکلتی عضلانی به پزشکان کمک می کند.
 • علائم حیاتی بیماران را تحت نظر می گیرد.
 • به درمان جراحات با جوش زخم یا ریخته گری کمک می کند.
 • یک بیمار را در یک برنامه مدیریت درد هدایت می کند و در استفاده از داروهای ضد درد و نظارت بر واکنش ها و آلرژی ها کمک می کند.
 • به بیماران می آموزند که چگونه با خیال راحت بعد از عمل جراحی یا آسیب دیدگی در خانه بهبود خواهد یافت.
 • به بیماران کمک می کند در پی اصلاح مسئله اسکلتی عضلانی، قدرت و تحرک را بهبود بخشند.
پرستاران ارتوپدی کجا کار می کنند
 • به طور معمول، پرستاران ارتوپدی در بیمارستان ها، کلینیک ها یا مکان های خصوصی کار می کنند. 
 • با این حال، تطبیق پذیری این تخصص پرستاری بدان معنی است که در صورت نیاز، پرستاران ارتوپدی می توانند در منازل، مراکز معیشتی و مراکز مراقبت سرپایی مانند مراکز توانبخشی کار کنند.
 •  از پرستاران ارتوپدی نیز در پزشکی ورزشی و فیزیوتراپی استفاده می شود.

Orthopaedic Nurse