خارش گلو و مراجعه به پزشک عنوان مقاله ما است. در این مقاله به خارش گلویی اشاره می کنیم که پیشرفت کرده و برای درمان حتما باید به پزشک مراجعه کرد.

این مقاله در ادامه مقاله های پرستاری آموزش مجازی در پرستاری، پرستاران سلامت جامعه و معرفی رشته دانشگاهی پرستاری و همچنین مقاله خارش گلو چیست و محافظت گلودر برابر خارش گلو ارائه می شود. امیدوارم مطالعه این مقاله ها برایتان مفید بوده باشد.

در حالی که خارش گلو معمولاً از بیماری های اورژانسی خیلی خطرناک نیست، اما می تواند یک علامت ناراحت کننده باشد و در مواقعی که علائم شدید نشان می دهد باید به پزشک مراجعه کرد.

مراجعه به پزشک در خارش گلو

با دیدن علائم زیر حتما به پزشک مراجعه کنید:

  • اگر خارش گلو شما بدتر شده و همراه با خس خس سینه شد.
  •  یا مشکل در تنفس پیدا کردید.
  •  یا هنگامی که بلع دردناک داشتید.

عملکرد پزشک در برابر خارش گلو بیمار

تشخیص علت خارش گلو

در قدم اول پزشک با طرح سؤال های  مختلف، دلیل خارش گلو را در شما تشخیص می دهد. به عنوان مثال، اگر خارش گلو شما پس از بیرون رفتناز منزل ظاهر شود، می تواند حساسیت به گرد و غبار یا گرده در فضای باز را نشان دهد.

خارش گلو و مراجعه به پزشک
آزمایش حساسیت غذایی در بیمار

در این آزایش غذاهایی را که می خورید و علائمی که بعد از خوردن آنها مشاهده می کنید، ردیابی می شود.

توصیه به آزمایش آلرژی

آزمایش آلرژی می تواند با قرار دادن پوست در مقادیر کمی از مواد تحریک کننده شناخته شده باشد.

اگر پوست نسبت به یک ماده تحریک کننده خاص واکنش نشان دهد، این نشان دهنده آلرژی است.

برخی از آزمایشات آلرژی نیز می توانند از طریق آزمایش خون انجام شوند.

منابع

Everything You Need to Know About Throat Irritation