بیماری های عفونی پرستاری عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله به خطرات برخی بیماری های عفونی که پرستاران با آنها روبرو هستند اشاره می کنیم. این مقاله در ادامه ی مقالات خطرات محیطی در پرستاری و خطر انواع هپاتیت و پرستاری آمده است.

بیماری ویروس کرونا

در حال حاضر مسری ترین بیماری عفونی که پرستاران را تحدید می کند، ویروس کرونا می باشد. راه های پیشگیری و توضیحات بیشتر در مقالات اقدامات ضروری برای مقابله با کرونا ویروس و پرستاران و بیماری کرونا و آموزش پرستاری مدیریت بحران کرونا شرح داده شده است.

بیماری سل

ایالات متحده در دهه ۱۹۹۰ ظهور دوباره ی سل را تجربه کرد. این امر به اپیدمی HIV، افزایش مهاجرت از آسیا، بی خانمانی و ظهور سویه های مقاوم به مواد مخدر سل مربوط می شود. پرستاران شاغل در بیمارستان ها (خصوصاً در بخش های اورژانس، بخش های ریوی و بخش HIV)، مراکز مراقبت طولانی مدت، کلینیک های سرپایی و زندان ها در معرض خطر ابتلا به سل قرار دارند. غالباً بیمارانی که با آنها در تماس هستند تشخیص داده نشده اند. CDC توصیه هایی برای کنترل عفونت سل دارد و OSHA استاندارد پیشنهادی سل را در آینده نزدیک منتشر خواهد کرد.

بیماری های عفونی پرستاری
بیماری های عفونی پرستاری

بیماری های نقص ایمنی

پرستاران در بسیاری از موارد ممکن است در معرض بیماریهای عفونی مانند سرخک، اوریون، سرخچه و آنفولانزا قرار بگیرند. وضعیت ایمنی باید در صورت امکان برای کارمندان با مسئولیت مستقیم مراقبت از بیمار و ایمن سازی مناسب تعیین شود.

ویروس نقص ایمنی انسان ممکن است با قرار گرفتن در معرض خون آلوده یا مایعات بدن منتقل گردد. خطر ابتلا به HIV پس از تماس با پوست از طریق سوزن آلوده ۰. ۴ درصد است. از ۴۲ مورد مستند شده در کارکنان مراقبت های بهداشتی، ۱۳ نفر پرستار بودند. دستورالعمل منتشر شده استاندارد OSHA Bloodborne Pathogens Standard برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض خطر شغلی در برابر HIV طراحی شده است. CDC توصیه می کند که خون و مایعات بدن برای کلیه بیماران در نظر گرفته شود که به طور بالقوه عفونی باشند و در نتیجه، اقدامات احتیاطی جهانی با هر تماس بیمار باید رعایت شود.

Nursing Health, & Environment: Strengthening the Relationship to Improve the Public’s Health.