پرستاران مورد تقاضا در بازار کار عنوان مقاله است که در این مقاله با سه نوع پرستار که در بازار کار بیشترین تقاضا را دارند آشنا می شوید.

این مقاله در ادامه مقالات تعاریف پرستاری، فرسودگی شغلی پرستاری در شرایط کرونا، نشانه ها و درمان فرسودگی شغلی و فرسودگی شغلی در پرستاری چیست، ارزش های پرستاری، وظایف پرستاران۱، ۲، وظایف پرستار در خانه سالمندان۱، وظایف پرستار در خانه سالمندان۲، اقدامات ضروری برای مقابله با کرونا ویروس، شرح برخی وظایف پرستاری، انواع گزارشات پرستاری، پرستاران و بیماری کرونا، پرستاری عمومی، وظیفه مهم پرستاران،انواع پرستاری، پرستاری پیشرفته، انواع مدرک پرستاری، حقوق پرستاران در ایران و پرستاری چیست برای مطالعه خدمتتان ارائه می شود.

 1. پرستار پروانه مجاز (LPN)

پرستاران دارای مجوز عملی (LPN) با پرستاران ثبت نام شده (RN) و پزشکان نزدیک کار می کنند تا مراقبت های اساسی پرستاری را در اختیار بیماران قرار دهند.  بسیاری از پرستاران جدید به عنوان یک LPN شروع می کنند تا قبل از پیشبرد کار خود با مدرک دانشگاهی (ASN)  یا لیسانس (BSN)  تجربه پرستاری را بدست آورند.

با توجه به افزایش جمعیت ، نیاز روزافزون به LPN و وظایف آنها در مراقبت های طولانی مدت، مانند مراکز توانبخشی، مراکز درمانی مسکونی و بیمارستان ها وجود دارد . طبق آمار دفتر کار، پیش بینی می شود که اشتغال برای LPN   تا سال ۲۰۲۶ تا 12 درصد افزایش یابد. 

۲. پرستار ثبت نام شده  (RN)

پرستاران ثبت نام شده (RN) نقش مهمی در کمک به سازمانهای بهداشت و درمان، ارائه مراقبت با کیفیت به یک جمعیت متنوع و رو به رشد بیمار را دارند. به طور کلی، انتظار می رود که مواضع RN تا ۲۰۲۶ تا ۱۵ درصد رشد کنند و براساس آمار دفتر کار، بیش از ۴۰۰۰۰۰ شغل جدید اضافه شود.

پرستاران آماده شده با BSN پرتحرک ترین RN ها در بازار کار هستند و می توانند سریعتر از نقش پرستاران ASN به سمت رهبری و مدیریت بروند.

 پرستاران مورد تقاضا در بازار کار
پرستاران مورد تقاضا در بازار کار

۳. پرستار مسافرتی

پرستاران مسافرتی پرستاران ثبت شده ای هستند که به بیمارستان ها و سازمان های بهداشتی و درمانی کمک می کنند تا شکاف های نیروی کار را پر کنند. به عنوان مثال، پرستاران مسافرتی ممکن است جای پرستارانی را که در مرخصی  زایمان هستند، را پر کنند. یا اینکه می توانند برای مقابله با وضعیت اضطراری مانند یک فاجعه ملی به کشور دیگری فراخوانده شوند.

اگر می خواهید به دیگران کمک کنید و همزمان دنیا را ببینید، پس حرفه شما به عنوان یک پرستار مسافرتی می تواند برای شما مناسب باشد.

۱۲ Types of Nurses Employers Want to Hire