محل کار پرستاران عنوان مقاله ما است .در این مقاله سعی داریم برخی از مکانهای رایج در کار پرستاران که می توانند در آن فعالیت کنند بپردازیم.

مطالعه این مقاله را به دنبال مطالعه مقالات شرح برخی وظایف پرستاری، انواع گزارشات پرستاری، پرستاران و بیماری کرونا، پرستاری عمومی، وظیفه مهم پرستاران،انواع پرستاری، پرستاری پیشرفته، انواع مدرک پرستاری، حقوق پرستاران در ایران، انتظارات شغلی پرستاران، مزایای شغل پرستاری، قوانین ثبت گزارش پرستاری و آموزش های پرستاری را پیشنهاد می کنیم.

مقدمه

همه پرستاران در بیمارستان ها مشغول به کارنیستند. می توانید یک پرستار را در طیف گسترده ای از تنظیمات مراقبت های بهداشتی، از جمله مطب پزشک، مراکز مراقبت اورژانسی، داروخانه ها، مدارس و بسیاری از مناطق دیگر پیدا کنید. پرستاران این توانایی را دارند که از مهارتهای خود برای رفع نیازهای بیمارانشان استفاده کنند، تقریباً در هر کجا که در آن واقع شده باشند. به عنوان مثال ، بسیاری از پرستاران اکنون به سالمندان یا معلولان در خانه های خود کمک می کنند.

برخی از مکانهای رایج فعالیت پرستاران

  • بیمارستان ها
  • کلینیک ها
  • دفاتر
  • مدارس
  • داروخانه ها
  • آمبولانس / هلیکوپتر
  • آموزش مراقبت از منزل
آمبولانس / هلیکوپتر

مراکز بهداشت در پاسخ به این سؤال که محل کار پرستاران کجاست و کجا فعالیت می کنند این است که پرستاران در بسیاری از زمینه ها مهارت دارند، و این می تواند چالش برانگیز باشد. برخی از رشته های خاص پرستاری شامل سالمندان، مراقبت های ویژه، کودکان،نوزادان، برنامه ریزی درمانی و مدیریت است.از کار چهره به چهره با بیماران گرفته تا مدیریت مدارکشان، پرستاران نقش بسیار مهمی در زندگی ما دارند و این حرفه همچنان یک مسیر شغلی بسیار پرپیچ و خم و در حین حال لذت بخش برای افرادی است که این شغل را واقعا دوست دارند و این وظایف را با جان ودل بر عهده می گیرند..

منابع

What Do Nurses Do?