آشنایی با تغذیه و تغذیه درمانی:

یکی از روش های درمان انواع مختلف بیماری تغذیه و تغذیه درمانی است. تغذیه درمانی از طریق یک رژیم غذایی تنظیم شده از جانب پزشک متخصص تغذیه قابل اجرا می باشد. این رژیم بر اساس پرونده پزشکی بیمار، معاینات فیزیکی، تاریخ رژیم و… به بیمار ارائه می شود.

به عبارتی، تغذیه‌درمانی استفاده از خدمات خاص و ویژه تغذیه‌‌ برای درمان بیماری و برخی آسیب ها می باشد. افرادی که این برنامه و رژیم غذایی را تدوین می کنند دارای تخصص و تجربه فراوان هستند. داشتن مدرک تحصیلی در حیطه مربوطه منجر به ارتقای سطح سلامت افراد می شود.

اهمیت تغذیه و تغذیه درمانی:

لازم به ذکر است بدانید تغذیه و تغذیه‌درمانی زیر مجموعه ای از رشته علوم تغذیه است. این رشته ترکیبی از پزشکی و علم تغذیه می باشد. در خلال این رشته افراد در می یابند که چه چیزهایی برای بدن مناسب و چه مواردی برای بدن مضر است.

تغذیه به طور مستقیم بر روی بدن و حفظ سلامت آن تاثیر می گذارد. مهمترین دلیل اهمیت آن، این است که به فرد کمک می کند تا با بهره گیری از اصول و رژیم غذایی مناسب، نیازهای تغذیه‌ای افراد را برطرف کرده و بیماری ها را درمان نماید.

نکته: نکته قابل توجه این است که این روش درمانی برای بهبود نیازهای عاطفی و روانی فرد نیز مهم و موثر خواهد بود.

تغذیه و تغذیه درمانی
نکات مهم پیرامون تغذیه و تغذیه‌درمانی :

تغذیه و تغذیه‌درمانی تاثیر شگرفی در بهبود کیفیت زندگی، کسب و کار و موفقیت های آینده فرد ایفا می کند. این راهکار درمانی خود دارای امتیازات بسیاری است که مهمترین آنها عبارتند از:

·        کمک به درمان ناباروری

·        پیشگیری از بروز بیماری های خطرناک

·        بهبود افسردگی

·        کنترل وزن و دیابت

نکته: دانش آموختگانی که اصول تغذیه‌‌ و تغذیه‌درمانی را فرا می گیرند با مباحثی نظیر ارزیابی ارزش های غذایی، بهبود یافتن بیماران، کمک به سلامت افراد و… مواجه می باشند. هدف این متخصصین تغییر سبک زندگی انسان ها به منظور حفظ سلامتی آنهاست.