همه چیز درباره پرستاری روان:

در ابتدا لازم است بدانید رشته پرستاری در دوره ارشد دارای گرایش های بسیاری است. یکی از گرایش های پرکاربرد آن، پرستاری روان است. این رشته ترکیب و تلفیقی از آموخته های آموزشی و بکارگیری اصول ارتباطات انسانی و برخی نظریه های روان پرستاری است.

لازم به ذکر است بدانید افرادی که در این رشته مشغول تحصیل هستند دارای تبحر و مهارت کافی در زمینه مراقبت های پرستاری به افرادی است. که دچار برخی اختلالات روانپزشکی، ناتوانی های یادگیری و هوشی و .. می باشد.

ویژگی پرستاری روان:

یکی از مهمترین مسائل در جامعه حفظ سلامت روحی و روان افراد است. منظور از سلامت روان، عدم وجود اختلالات روانی در افراد است که تنها به واسطه پرستاری‌روان و ارائه برخی راهکارها ممکن و میسر می شود.

شایان ذکر است بدانید در اکثر کشورها این پرستاران، بزرگترین تیم حرفه ای و مجرب هستند. که تمامی خدمات بهداشت روان را به بیماران ارائه می دهند. پرستاران با آموزش های مناسب می توانند در ارتقای سلامت روحی و روان افراد و همچنین پیشگیری و درمان اختلالات روانی نقش مهم و موثری ایفا نمایند.

پرستاری روان

نکات مهم پیرامون پرستاری روان:

همانطور که میدانید پرستاری روان، بخشی از تیم مراقبت های بهداشتی است. این تیم بهداشتی و درمانی متشکل از روانشناسان، مددکاران اجتماعی، روان پزشکان، کار درمانی و… می باشد. اشتغال در این حرفه مستلزم گذراندن دوره های آموزشی مناسب، کسب مهارت های لازم، اخذ مدرک مربوطه و.. است.

از مهمترین وظایف دانشجویان و افرادی که به حرفه پرستاری روان اشتغال دارند عبارتند از:

·        ارائه خدمات مناسب به بیماران دارای اختلال روحی و روانی

·        به کارگیری برخی ابزارها و راهکارهای مدیریتی به منظور افزایش و ارتقای عوامل موثر بر مراقبت های پرستاری

·        ارائه مشاوره های مناسب به بیماران روحی و روانی

·        ارائه مشاوره و راهکارهای موثر به مدیران و سیاستگذاران در حیطه تصمیم گیری های مرتبط با بخش های روان درمانی

نکته: افرادی که تمایل به تحصیل در این رشته را دارند باید با انتخاب این رشته و گذراندن دوره های آموزشی مناسب در برخی مراکز درمانی مشغول به کار و فعالیت شوند.