مقطع کارشناسی رشته ی پرستاری عنوان مقاله ی ما است. در این مقاله تعداد واحد ها وتقسیم بندی دروس مقطع کارشناسی پرستاری توضیح داده شده است.

این مقاله در ادامه ی مقالات سایت آموزش پرستاری ارائه می گردد.

با توجه به اینکه پرستاری یکی از جذابترین رشته های تحصیلی برای دانش آموزان رشته ی علوم تجربی است. ادامه تحصیل در این رشته ی دانشگاهی مسترلزم مطالعه ی دقیق دروس برای قبولی در آزمون کنکور سراسری است.

دانش آموزان رشته ی تجربی پس از مطالعه برای کنکور و موفقیت در آزمون سراسری کنکور می توانند پس از انتخاب رشته و قبولی در دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در رشته ی پرستاری تحصیل نمایند.

تعداد واحدهای درسی کارشناسی پرستاری

تعداد واحدهای درسی که دانشجویان پرستاری باید در مقطع کارشناسی بگذراند ۱۳۰ واحد است.

از این ۱۳۰ واحد درسی که دانشجویان باید در طول تحصیل باید طی نمایند، ۲۰واحد درسی مربوط به دروس عمومی است.

همچنین ۱۵۶ واحد درسی نیز مربوط به دروس پایه است که دانشجویان باید آنها را طی کنند.

۴۶ واحد درسی مربوط به دروس تخصصی می باشد.

۱۲ واحد درسی مربوط به دروس اصلی است. علاوه بر موارد ذکر شده ۱۲ واحد دروس کارآموزی نیز باید طی شود.

۲۴ واحد نیز به دروس کارآموزی در عرصه اختصاص دارد.

مدت تحصیل در این مقطع پرستاری ۴ سال و حداکثر ۵ سال است. بعد از طی این ۴ سال و فارغ التحصیلی در این مقطع  امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر یعنی کارشناسی ارشد و دکتری وجود دارد.

مقطع کارشناسی رشته ی پرستاری

مقطع کارشناسی رشته ی پرستاری

تقسیم بندی دروس کارشناسی پرستاری

دروس رشته ی پرستاری در مقطع کارشناسی به دو گروه تقسیم می شوند. که شامل علوم پایه و علوم تخصصی است.

دروس علوم پایه شامل میکروب شناسی، ایمونولوژی، فیزیولوژی تشریح، انگل شناسی و انگل شناسی می باشد.

دروس تخصصی شامل پرستاری بهداشت، پرستاری مادران و نوزادان، اخلاق پرستاری، پرستاری بهداشت جامعه، بیماری های داخلی، بیماری ها و پرستاری های مربوط و پرستاری در فوریت ها می باشد.