بازار کار رشته پرستاری عنوان مقاله ی ما است. در این مقاله در مورد آینده ی شغلی رشته ی پرستاری مواردی ارائه می گردد.

این مقاله در ادامه ی مقالات سایت آموزش پرستاری ارائه می گردد.

در رشته ی پرستاری به دلیل اینکه پرستاران با بیماران ارتباط دارند باید افراد از نظر ویژگی های ذهنی و جسمی دارای خصوصیاتی باشند. آنها باید از صبر و حس همدردی و دلسوزی، احترام گذاشتن به بیماران و برخورد مناسب با بیماران برخوردار باشند. باید توجه نمایید که اگر این رشته را به عنوان شغل آینده ی خود انتخاب نموده اید باید این موارد را در خود تقویت نمایید. بنابراین قبل از انتخاب این رشته و تحصیل در آن می بایست با روحیات خود کاملاً آشنایی داشته باشید تا در طول دوره تحصیل و شغلی با مشکل مواجه نشوید. باید در شرایط بحرانی بتوانید آرامش خود را حفظ نمایید و برای کمک به دیگران علاقه مند باشید.

آینده ی شغلی پرستاری

پرستاری از جمله شغل های است که از بازار کاری خوبی برخوردار است و دانشجویان این رشته پس از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی به راحتی وارد عرصه کاری رشته خود می شوند و با بیکاری مواجه نمی شوند. خصوصا در شرایط کنونی و لزوم رسیدگی به بهداشت همگانی بازار کار برای این رشته بسیار می باشد.

بازار کار رشته پرستاری

بازار کار رشته پرستاری

بازار های کاری رشته پرستاری

بازارهای کاری پرستاری شامل استخدام در بیمارستان ها، درمانگاه ها، ادارات و سازمان های پرستاری، کلینیک ها و پاراکلینیک ها است.

همچنین به عنوان مربی در دانشکده ها، مراکز درمانی و مراکز نگهداری سالمندان و کودکان دولتی و خصوصی به عنوان پرستار شیفت، سرپرستار، سوپروایزر بالینی، سوپروایزر کنترل عفونت، سوپروایزر آموزشی، ریاست پرستاری بیمارستان نیز می توانند مشغول به کار شوند.

همچنین لازم به ذکر است که فارغ التحصیلان رشته پرستاری می توانند به صورت مستقل برای تاسیس مرکز بهداشت خصوصی و یا تأسیس مهدکودک اقدام نمایند.