نقش پرستاران در بیمارستان عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله به جایگاه پرستاران در بیمارستان ها اشاره می کنیم. و مهم ترین نقش آنها را شرح می دهیم.

این مقاله در ادامه ی مقالات سایت پرستاری آمده است.

برای اطلاعات بیشتر مطالعه ی مقالات نقش پرستاران در سلامت جامعه، نقش پرستاران در بیماری کرونا، نقش دانشجویان پرستاری در بیماری کرونا، طبقه بندی نقش پرستاری، توصیه می شود.

پرستاران به دلیل ماهیت حرفه ای بر زندگی خود تأثیر می گذارند، پرستاران ستون فقرات بیمارستانها هستند.

یکی از مهمترین نقش پرستار در بیمارستان نقش یک مدافع بیمار است. پرستاران نسبت به پزشکانشان زمان بیشتری را با بیماران می گذرانند.

نقش مهم پرستاران در بیمارستان ها

گاهی پرستاران بر اساس شرایط مجبور می شوند و به پزشک توصیه می کنند که بخاطر شرایط منحصر به فرد بیمار خود، رویکرد متفاوتی را اتخاذ کند. بدون پرستار، بیماران قادر به دریافت کیفیت مراقبت در مقیاس لازم نیستند.  بدون پرستاران بیمارستان ها قادر نیستند به صورت یک جا از تعداد زیادی بیمار مراقبت نمایند.

بسیاری از پرستاران مشاغل خود را به تخصص در زمینه های عملی خاص یا مجموعه مهارت ها (مانند ICU، CRNA) اختصاص می دهند که آنها را به یک دارایی ارزشمند برای هر تیم پزشکی تبدیل می کند. این پرستاران شامل تیمهای چند رشته ای هستند که از بیماران دارای اختلالات پیچیده مراقبت می کنند که به دانش و تجربه گسترده ای نیاز دارند.

نقش پرستاران در بیمارستان

نقش پرستاران در بیمارستان

انواع فعالیت های پرستاران

پرستاران چشم و گوش بیمارستان هستند. آنها می دانند کدام محصولات بهداشتی به بهترین وجه کار می کنند، فرایندهای لازم برای مراقبت از بیمار را اصلاح می کنند و ضایعات بیش از حد و ناکارآمدی های دیگر را شناسایی می کنند.

در حقیقت، تمام محصولات ایمنی Elcam توسط پرستارانی که می خواهند محیط بهداشت و درمان را برای بیماران و کارمندان بهبود ببخشند، الهام گرفته شده است. به عنوان مثال، شگفت انگیز Stopcock، که به منظور بهبود ایمنی بیماران از طریق کاهش خطرات ناشی از عفونتهای خون و مواد مخدر، و ایمنی کارکنان در مورد ریختن خون و مواد مخدر و صدمات به چوب سوزن طراحی شده است.

منبع:

The Role of Nurses Inside and Outside the Hospital