بازی درمانی برای کودکان اوتیسمی عنوان مقاله ما است. در این مقاله در مورد کودکان مبتلا به اوتیسم و درمان آن ها با بازی می پردازیم.

این مقاله در ادامه مقاله های پرستاری حقوق و اشتغال پرستار ارتوپدی، نقش و وظایف پرستار ارتوپدی و پرستار ارتوپدی ارائه می شود.

کودکان مبتلا به اوتیسم ممکن است متفاوت از سایر بچه ها بازی کنند. آنها به احتمال زیاد روی قسمت های یک اسباب بازی (مانند چرخ ها) تمرکز می کنند تا کل اسباب بازی. آنها ممکن است مایل به بازی با دیگران نباشند.

بازی درمانی با کودکان اوتیسم

برای بسیاری از کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم ( ASD )، بازی کردن راهی است که خودشان بیان می کنند و اسباب بازی ها و اعمال آنها ممکن است به کلمات آنها تبدیل شود. بازی می تواند به کودکان مبتلا به ASD کمک کند تا با دیگران (اعم از کودکان و بزرگسالان ) با فرمی که خودشان درک می کنند، در ارتباط باشند.

بسیاری از متخصصان بازی درمانی را به کودکانی که مبتلا به ASD شده اند پیشنهاد می کنند. با  بازی درمانی مهارت های اجتماعی و عاطفی آن ها بهبود پیدا می کند و به آنها کمک می شود تا به روش های مختلفی فکر کنند، مهارت های زبان یا ارتباطات خود را افزایش دهند و راه های بازی با اسباب بازی ها و ارتباط با افراد دیگر را گسترش دهند.

استفاده از روشهای بازی درمانی برای کودکان مبتلا به ASD

Floortime

یکی از روشهای رایج بازی درمانی با عنوان Floortime شناخته می شود، که در آن شما یا یک معلم یا درمانگر با شرایط خود با فرزند مبتلا بازی می کند. شما با بازی کردن به همان روشی که فرزند شما بازی می کند به آن می پیوندید، سپس چیزی را به بازی اضافه می کنید.

بازی درمانی برای کودکان اوتیسمی

بازی درمانی برای کودکان اوتیسمی

کودک شما ممکن است حداکثر ۲۵ ساعت در هفته برای Floortime با یک درمانگر ملاقات کند، یا او می تواند این روش را در خانه با شما تمرین کند.

مطالعات نشان داده است که بیشتر کودکانی که به مدت ۲۵ ساعت در هفته به مدت ۲ سال یا بیشتر از ۲۵ ساعت تحت درمان با Floortime هستند، در کلیه زمینه های پیشرفت بهبود می یابند.

منابع

Play Therapy for Autism: What to Know