علیرغم جذابیت گسترده و کاربردهای گسترده شعر درمانی، نگرانی هایی در مورد استفاده از آن مطرح شده است، که در این مقاله با عنوان محدودیت های شعر درمانی به این محدودیت ها می پردازیم.

این مقاله در ادامه ی مقالات سایت در حوزه ی مباحث،  کتاب درمانی، شعر درمانی، کاربرد شعر درمانی، تکنیک های شعر درمانی و موارد استفاده از شعر درمانی خدمتتان ارائه می گردد.

شعر درمانی یک شیوه ی درمانی خلاقانه و هنری است که درمانگران از آن بهره می گیرند و اعتفاد دارند فرد بیمار با شعر درمانی آنچه را در ذهن دارد بر زبان می آورد و در واقع شعر حرکات ذهن فرد را نمایان می کند. علارغم مزیت های فراوان شعر درمانی در درمان و حتی پیشگیری از بسیاری از بیماریها، محدودیت هایی نیز دارد که باید مورد توجه قرار گیرد .

نکات منفی شعر درمانی

  • محتوای برخی شعرها ممکن است هیچ ارزش و یا اثرات مثبتی برای برخی از افراد در درمان نداشته باشد.
  • برخی از شعرها ممکن است خاطرات یا احساساتی را برانگیزد که فرد هنوز آماده آن نیست یا ارزش شخصی قابل توجهی برای شخصی در درمان دارد اما کاربرد کمی برای دیگران در معالجه دارد.
  • ممکن است درک برخی از اشعار دشوار باشد و پیام برخی اشعار ممکن است چنان مبهم باشد که ارزش درمانی کمی به دست آید.

با این حال، درمانگرانی که از این عوامل آگاه هستند و هنگام انتخاب مواد ادبی که برای جلسه استفاده می شوند، مواظب هستند، احتمالاً از بسیاری از این موارد بالقوه جلوگیری می کنند.

محدودیت های شعر درمانی
محدودیت های شعر درمانی

مواردی که در شعر درمانی باید در نظر گرفته شود

  • گفتار و توانایی های زبان افراد در درمان نیز باید در نظر گرفته شود، زیرا در صورت عدم درک کلمات مورد استفاده اشعار ارزش کمی خواهند داشت.
  • در جلسات گروه درمانی، افرادی که در خواندن یا نوشتن مشکل دارند ممکن است تمایلی به اشتراک گذاشتن اشعار خود نداشته باشند که این می تواند مانعی برای بحث باشد و ممکن است برخی از افرادی که انگلیسی را به عنوان زبان دوم صحبت می کنند یا مهارت های زبانی پیشرفته ندارند، ممکن است توسط این چهره به چالش کشیده شوند. زبانی که اغلب در شعرها به کار می رود.
  • بعلاوه، شعر درمانی ممکن است برای افرادی که به طور ساده از شعر لذت نمی برند، ارزش کمی داشته یا ندارد.

Poetry Therapy