رویکرد بازی درمانی عنوان مقاله ما است. در این مقاله ما به تفاوت بازی درمانی با بازی منظم و اصولا رویکرد کلی بازی درمانی می پردازیم.

این مقاله در ادامه مقالات پرستاری پرستاری پیشرفته، انتظارات شغلی پرستاران، مزایای شغل پرستاری و مقاله مرتبط بازی درمانی چیست ارائه می شود.

اسباب بازی ها کلمات کودک هستند. بازی درمانی مبتنی بر روشی طبیعی است که کودکان در مورد خود و روابطشان در دنیای اطراف خود می آموزند.

تفاوت بازی درمانی با بازی منظم

در ابتدا بازی درمانی در قرن بیستم توسعه پیدا کرد، امروزه بازی درمانی به تعداد زیادی از روش های درمانی اشاره دارد که همگی مزایای درمانی بازی را به کار می گیرند.

بازی درمانی با بازی منظم متفاوت است زیرا درمانگر به کودکان کمک می کند تا مشکلات خود را برطرف کنند .

 از طریق بازی درمانی، کودکان یاد می گیرند که

  • با دیگران ارتباط برقرار کنند
  • احساسات خود را ابراز کنند
  • رفتار را اصلاح کنند
  • مهارت های حل مسئله را توسعه دهند
  • انواع روش های ارتباط با دیگران را یاد بگیرند.
  • بازی  اجازه می دهد تا افکار و احساسات متناسب با رشد آنها بیان شود .
رویکرد بازی درمانی

رویکرد بازی درمانی

تعریفAPT از  بازی درمانی

APT بازی درمانی را به عنوان “استفاده منظم از یک مدل نظری برای ایجاد یک فرایند بین فردی تعریف می کند که در آن بازیگران آموزش دیده بازی از قدرت درمانی بازی برای کمک به مراجعین برای جلوگیری یا برطرف کردن مشکلات روحی – روانی و دستیابی به رشد و پیشرفت بهینه استفاده می کنند.”

بازی درمانی چگونه کار می کند

کودکان برای بازیابی مشکلاتشان به بازی درمانی مراجعه می کنند. بازی درمانی به متخصصان آموزش دیده بهداشت روان که در بازی درمانی تخصص دارند، اجازه می دهد تا بازی کودکان را ارزیابی و درک کنند. علاوه بر این، بازی درمانی برای کمک به کودکان در کنار آمدن با احساسات دشوار و یافتن راه حل برای مشکلات مورد استفاده قرار می گیرد.

  •   با رویارویی با مشکلات موجود در محیط کارآزمایی بالینی ، کودکان راه حل های سالم تری پیدا می کنند.
  • بازی درمانی به کودکان این امکان را می دهد تا روشی را که در مورد آنها فکر می کنند، احساس کنند و نگرانی های خود را تغییر دهند.
  •   حتی با سخت ترین مشکلات در بازی درمانی می توان مقابله کرد و تمرین کرد، تسلط گرفت و در استراتژی های مادام العمر سازگار شد.

منابع

Play Therapy Makes a Difference