پرستار مراقبت ویژه عنوان این مقاله است، که به تعریف پرستار مراقبت ویژه و نقش وی در بیمارستان می پردازد. مطالعه مقالات انتخاب کادر پرستاری شرایط کرونا، بخش پرستاری مقابله با کرونا و معرفی مدیریت منابع انسانی پرستاری کرونا را به شما پیشنهاد می کنیم. امید داریم مفید واقع گردد.

طبق گزارش انجمن پرستاران مراقبت های ویژه آمریکا (AACN)، بیمارانی که به طور خطرناکی بیمار هستند یا از آسیب های تهدید کننده زندگی رنج می برند، نیاز به مراقبت های پیشرفته دارند. و این بیماران به طور معمول در این بخش های بیمارستانی یافت می شوند: 

 • بخش مراقبت های ویژه (ICU)
 • بخش اورژانس
 • ICU نوزادان
 • ICU کودکان
 • بخش مراقبت های قلبی
 • آزمایشگاههای سوند قلبی
 • واحدهای تله متری
 • اتاقهای بازیابی

پرستاران مراقبتهای ویژه حدود ۳۷ درصد از کل پرستاران شاغل در بیمارستان ها را تشکیل می دهند. 

تنظیمات کاری معمولی همچنین شامل اقامت شخصی بیماران ، مراکز جراحی سرپایی ، مطب پزشکان خصوصی ، مراکز مراقبت مدیریت شده و دانشکده های پرستاری است. 

پرستار مراقبت های ویژه
پرستار مراقبت های ویژه

توانایی های پرستار مراقبت های ویژه

در هر شرایط شغلی ، پرستار مراقبتهای ویژه باید توانایی انجام ارزیابی های پیچیده بیمار ، اجرای مداخلات و روشهای درمانی مداوم و نظارت بر بیماران را داشته باشد، در حالی که در شرایط ناامیدکننده و گاه خطرناک زندگی آرام باشند. از آنجا که وضعیت یک بیمار یا مصدوم منتقل شده به سرعت و بدون هشدار تغییر کند، پرستار مراقبت ویژه باید قادر باشد بلافاصله برنامه مراقبت فعلی را تغییر دهد و در صورت لزوم خدمات اضطراری را ارائه دهد.

نقش حمایتی پرستار

علاوه بر مراقبت های مستقیم، پرستار مراقبت های ویژه نقش مهمی به عنوان مدافع بیمار دارد. و حتی در این موقعیت که بیماردر شرایط بحرانی هست، باید به حقوق اساسی، ارزش ها و عقاید بیمار احترام گذاشته شود و به عنوان نماینده بیمار از او حمایت کند.

وظایف
 • به حقوق بیمار یا جانشین تعیین شده خود برای تصمیم گیری مستقل از مراقبت های بهداشتی احترام بگذارید، حتی اگر او با این تصمیمات مخالف باشد.
 • به عنوان واسطه در امور مربوط به بیمار، خانواده و سایر کارمندان درگیر در مراقبت مستقیم بیمار یا اعضای تیم مراقبت رفتار کند.
 • وقتی دیگر متخصصان مراقبت های بهداشتی و یا خانواده به نفع بیمار عمل نمی کنند، مداخله کند.
 • به طور مداوم بر کیفیت مراقبت های ارائه شده به بیمار نظارت کند.
 • در شرایطی که بیماری قادر به صحبت برای خود نیست به عنوان قهرمان برای وی عمل کند.
 • شخصی را که به عنوان سخنگوی بیمار عمل می کند، آموزش و پشتیبانی کند.
 • در صورت تغییر موقعیت، مراقبت را به سایر پرسنل مراقبت های بهداشتی منتقل کند.
 • آرزوهای بیمار را به سایر کادر پزشکی معرفی کند.

Critical Care Nurse