خطرات محیطی در پرستاری عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله به گزارشی از دفتر آمار ایالات متحده درباره ی آسیب های شغلی پرستاری اشاره می کنیم. این مقاله در ادامه ی مقالات شرح برخی وظایف پرستاری آمده است.

پرستاری یک شغل منحصر به فرد خطرناک است. با توجه به محیطی که پرستار در آن مشغول به فعالیت است خطرات متعددی او را تحدید می کند.

برای استفاده از مقالات دیگر از این لینک ها استفاده نمایید.

چند خطای پرستاری ، انواع خطاهای پرستاری ، خطاهای پرستاری

بیشترین پرستاران مورد تقاضا ، پرستاران مورد تقاضا در بازار کار

تعاریف پرستاری ، فرسودگی شغلی پرستاران در شرایط کرونا

نشانه ها و درمان فرسودگی شغلی ، فرسودگی شغلی در پرستاری چیست

مکان های فعالیت پرستاران پرواز ، وظایف پرستار پرواز ، پرستاران اورژانس

شرح گزارش

دفتر آمار کار گزارش می دهد که در ایالات متحده مشغول به کار هستند. از ۲۵۱۸۰۰۰ پرستار، ۸۸۲. ۶۴۷ حدود ٪ ۳۵ در بیمارستان ها مشغول به کار هستند و بقیه در سایر مراکز مراقبت های بهداشتی از جمله، خانه های سالمندان، سازمان های مراقبت های بهداشتی، مطب پزشکان، آژانس های بهداشت جامعه، مدارس و شرکتها مشغول به فعالیت هستند.

در سال ۱۹۹۲، میزان آسیب شغلی پرستاران در مراکز مراقبت های بهداشتی ۶/۱۸ درصد در هر بین پرستاران تمام وقت بود. این بالاتر از مشاغل خطرناک مانند ساخت و سازهای سنگین است که در آن میزان آسیب شغلی ۱۳. ۸٪ در ۱۰۰ کارگر تمام وقت یا معدن است که در کل در هر ۱۰۰ کارگر تمام وقت ۷. ۵٪ است (DiBenedetto، ۱۹۹۵).

خطرات محیطی در پرستاری
خطرات محیطی در پرستاری

خطرات

پرستاران با مواجهه مستقیم با بسیاری موارد خطرناک، در معرض بیماری های عفونی، مواد سمی، صدمات کمر و تشعشعات مواجه می شوند. آنها همچنین در محیط کار در معرض خطراتی مانند استرس، تغییر کار و خشونت قرار دارند. اینها معمولاً در دسته های گسترده ای از خطرات شیمیایی، بیولوژیکی، جسمی و روانی قرار می گیرند.

با توجه به شرایط پیش آمده و خطرات ویروس کرونا در کشور ما و تمام کشورهای جهان بسیاری از پرستاران جان خود را از دست داده اند. از این رو در این شرایط سخت توجه بیشتر به خطرات شغلی این قشر ضروری می باشد.

Nursing Health, & Environment: Strengthening the Relationship to Improve the Public’s Health.