بیشترین پرستاران مورد تقاضا عنوان مقاله ماست، این مقاله به دنبال پرستاران مورد تقاضا در بازار کار ارائه می گردد.

درادامه پیشنهاد می کنیم مقالات تعاریف پرستاری، فرسودگی شغلی پرستاری در شرایط کرونا، نشانه ها و درمان فرسودگی شغلی و فرسودگی شغلی در پرستاری چیست، ارزش های پرستاری، وظایف پرستاران۱، ۲، وظایف پرستار در خانه سالمندان۱، وظایف پرستار در خانه سالمندان۲، اقدامات ضروری برای مقابله با کرونا ویروس، شرح برخی وظایف پرستاری، انواع گزارشات پرستاری، پرستاران و بیماری کرونا، پرستاری عمومی، وظیفه مهم پرستاران،انواع پرستاری، پرستاری پیشرفته و انواع مدرک پرستاری را مورد مطالعه قرار دهید.

پرستار پزشکی جراحی

پرستار پزشک جراحی  باید مدیریت زمان قوی و مهارت های سازمانی داشته باشند. آنها اغلب با بیماران متعدد در یک بازه زمانی خاص ارتباط دارند. آنها همچنین برای ارتباط مؤثر با اعضای مختلف تیم مراقبت های بهداشتی مانند پزشکان و کارکنان جراحی باید در برقراری ارتباط ماهر باشند.

پرستار اتاق اورژانس

پرستاران اورژانس به بیماران مبتلا به صدمات تهدید کننده حیات، در بیمارستان ارائه خدمات می دهند. پرستاران ER اغلب در کنار کادر پزشکی اورژانس و اولین پاسخ دهندگان کار می کنند، بنابراین برای هماهنگی مراقبت و به اشتراک گذاری اطلاعات در بین این تیم ها باید مهارت های ارتباطی، تفکر انتقادی و مهارت همکاری داشته باشند.

به عنوان یک پرستار ER ، شما می توانید در قسمت های مختلفی مانند بیمارستان های تخصصی و یا کلینیک های روستایی و در طیف وسیعی از تخصص های پرستاری کار کنید.

بیشترین پرستاران مورد تقاضا
بیشترین پرستاران مورد تقاضا

پرستار انکولوژی

پرستاران انکولوژی در بسیاری از جنبه های تشخیص سرطان و درمان، از تشخیص زود هنگام تا مدیریت علائم درگیر هستند. آنها اغلب در بیمارستان ها مشغول به کار هستند، اما می توانند در سازمان های مراقبت از منزل، مراکز تخصصی پزشکی و مراکز سرپایی نیز به کار گرفته شوند.

امروزه با افزایش تعداد افراد مبتلا به سرطان و کاهش سن مبتلایان، پرستاران انکولوژی به بخشی مهمتر از نیروی کار مراقبت های بهداشتی تبدیل شده است.

۱۲ Types of Nurses Employers Want to Hire