فرسودگی شغلی پرستاران در شرایط کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله قصد داریم یک خبر در مورد وضعیت فرسودگی شغلی در انگلیس را شرح دهیم. این مقاله در ادامه ی مقالات نشانه ها و درمان فرسودگی شغلی و فرسودگی شغلی در پرستاری چیست آمده است.

این مقاله در ادامه مقالات ارزش های پرستاری، وظایف پرستاران۱، ۲، وظایف پرستار در خانه سالمندان۱، وظایف پرستار در خانه سالمندان۲، اقدامات ضروری برای مقابله با کرونا ویروس، شرح برخی وظایف پرستاری، انواع گزارشات پرستاری، پرستاران و بیماری کرونا، پرستاری عمومی، وظیفه مهم پرستاران،انواع پرستاری، پرستاری پیشرفته، انواع مدرک پرستاری، حقوق پرستاران در ایران و پرستاری چیست برای مطالعه خدمتتان ارائه می شود.

فرسودگی شغلی پرستاران در انگلیس

با افزایش فشار COVID-19 بر پرستاران ، باید مراقب همکاران و خودمان باشیم.

بیماری همه گیر COVID-19 انتظارات  بی سابقه ای را در مورد پرستاران و دانشجویان پرستاری به وجود آورده است.

با توجه به تلاش آنها برای مقابله با اوضاع پیش آمده، استرس زیاد، آنها را در معرض خطر فرسودگی شغلی قرار می دهد. این به ویژه در مورد پرستاران یا دانشجویان تازه کار که ممکن است کمتر با خواسته های شغلی آشنا باشند ، اتفاق می افتد.

این فرسودگی شغلی به ویژه در بین پرستاران بسیار زیاد است ، با توجه به عوامل استرس زای زیادی که هر روز آنها تجربه می کنند ، مانند یک بیماری همه گیر جهانی می تواند نقش داشته باشید.

فرسودگی شغلی پرستاران در شرایط کرونا
فرسودگی شغلی پرستاران در شرایط کرونا

چگونه فرسودگی شغلی می تواند بر پرستاران تأثیر گذارد

فرسودگی شغلی می تواند به روش های مختلفی تجلی یابد. در پرستاران ، این امر با کاهش احساس خوشحالی شخصی ، روابط پرتنش با دیگران ، از جمله بیماران و لزوم انجام کار در مرخصی همراه بوده است.

فرسودگی شغلی با کاهش انرژی و تصمیم گیری اشتباه می تواند در کارآنها اثر بگذارد. توسعه فرسودگی شغلی ، می تواند باعث ، میزان ترک تحصیل بالا برای پرستاران تازه کار باشد.

ارتباط: RCN هشدار می دهد ، تعداد زیادی از پرستاران در انگلیس به “فرسودگی یا نقطه شکست” رسیده اند

شناخت علائم در جلوگیری از فرسودگی شغلی ضروری است. تغییرات ناشی از استرس در رفتار ، از جمله افزایش تحریک پذیری ، برای دیگران قابل توجه خواهد بود و افراد غالباً قادر به تشخیص احساس استرس و فرسودگی در خود هستند.

What we can all do to help identify and prevent burnout among nurses