پرستاران اورژانس عنوان مقاله ما است. در این مقاله سعی داریم تعریفی از پرستاران اورژانس و وظایفی که دارند ارائه دهیم.

این مقاله در ادامه مقالات ارزش های پرستاری، وظایف پرستاران۱، ۲، وظایف پرستار در خانه سالمندان۱، ۲، وظیفه مهم پرستاران،انواع پرستاری، پرستاری پیشرفته و انواع مدرک پرستاری برای مطالعه خدمتتان ارائه می شود.

مقدمه

اگر امیدوار هستید که حرفه پرستاری را دنبال کنید، حتماً به تخصص های مختلف موجود در پرستاران توجه کرده اید. هر تخصص مهارت ها و ویژگی های خاص خود را می طلبد، که این امر مخصوصاً برای کسانی که در اورژانس کار می کنند صادق است. پرستاران اورژانس ( Emergency nursing ) در محیطی پر سرعت و اغلب استرس زا کار می کنند که نیاز به یک مهارت منحصر به فرد دارد که فراتر از مهارت های استاندارد پرستاری قرار دارد. توانایی شما برای آرامش و مدیریت در شرایط فوری یکی از فاکتورهای اصلی است که به عنوان یک پرستار اورژانس باید در نظر بگیرید.

وظایف پرستاران اورژانس

  • علائم حیاتی بیماران را کنترل می کند.
  • داروها را تجویز می کند.
  • علائم بیماران را ثبت می کند.
  • در مورد اقدامات پزشکی به پزشکان کمک می کند.
  • آموزش و پشتیبانی از بیماران و خانواده ها را انجام می دهد.

علاوه بر وظایف شغلی که لازم است پرستاران اورژانس انجام دهند، مسئولیتهای دیگری نیز دارند که به آنها کمک می کند تا کار خود را در به نحو احسن انجام دهند.

به عنوان مثال، پرستاران ER مهم است که:

  • آرامش خود را در شرایط استرس زا حفظ کنند.
  • در شرایط فوری سریع فکر کنند و عمل کنند.
  • با پزشکان و بقیه تیم پزشکی ارتباط برقرار کنند.
  • با بیماران و خانواده هایشان که ممکن است ناراحت باشند، دلسوز باشند.

این پرستاران اغلب با تیمی از متخصصان، مانند رادیولوژیست ها و متخصصان ارتوپدی، برای ارائه خدمات با بالاترین کیفیت همکاری می کنند.

منابع

Emergency Nurse: Job Description, Duties and Requirements