وظایف پرستاران۲ عنوان مقاله است. دراین مقاله شما با سه وظیفه پرستاران از جمله؛ ایجاد اعتماد در بیماران، پایبند بودن به پروتکل و به روز بودن پرستاران آشنا می شوید.

این مقاله در ادامه مقالات وظایف پرستاران۱، پرستار پروازی، وظایف پرستار در خانه سالمندان۱، وظایف پرستار در خانه سالمندان۲، اقدامات ضروری برای مقابله با کرونا ویروس، شرح برخی وظایف پرستاری، انواع گزارشات پرستاری، پرستاران و بیماری کرونا، پرستاری عمومی، وظیفه مهم پرستاران،انواع پرستاری، پرستاری پیشرفته، انواع مدرک پرستاری، حقوق پرستاران در ایران، انتظارات شغلی پرستاران و آموزش های پرستاری تهیه شده است امید داریم مطالعه آنها مفید واقع گردد.

ایجاد اعتماد در بیماران

تجربه نشان داده است که پرستاران باید برای انجام مراقبت های بهداشتی و درمانی در بیماران حس اعتماد را ایجاد کنند، تا بتوانند اقدامات درمانی خود را تا آنجا که ممکن است بدون درد انجام دهند. مثلا هنگامی که کودک به IV نیاز دارد، پرستار باید وقت زیادی را برای تهیه آنها بگذارد. اما می توانند با استفاده از یک عروسک کودک در کمترین زمان این کار را انجام دهند و این در حالی است که کودک تحت مراقبت هم از بازی لذت می برد. در حرفه ی پرستاری صبر مهارت است و کسب اعتماد، یک مهارت است.

وظایف پرستاران2
وظایف پرستاران۲

پایبند بودن به پروتکل ها

اگرچه ممکن است پرستاران ارتباط عاطفی با بیماران برقرار کنند و از لحاظ روانشناختی آنها را حمایت کنند، ولی پرستاری کار بسیار فنی است. دکتر لی لی آن بردلی، از بنیاد تجربه بهداشت و درمان، بر نیاز مستمر و توجه کامل پرستاران به شغلشان تأکید می کند.

بسیاری از وظایف پرستاران مطابق پروتکل های بسیار خاص با رویه، ایمنی و پاکیزگی ادغام شده و انجام می پذیرند. این پروتکل ها توجه متمرکز پرستاران را می طلبند تا در این روند به بیماران خود آسیب نرسانند.

در حرفه ی پرستاری، ارزیابی و اقداماتی که با تفکر و مهارت انجام می شود، بخش عمده ای از زمان کار پرستاران را تشکیل می دهند و در این فرآیند می توانند تمام نیازهای بیمار خود را تشخیص می دهند.

به روز بودن در پرستاری و مراقبت های بهداشتی

پرستاران مسئولیت روز افزونی نسبت به یادگیری در مورد روند فناوری را دارند. پرستاران برای یادگیری برنامه های خاص و پذیرش فن آوری های جدید باید در تلاش باشند.

  • پرستاران باید ابتکار عمل خود را در پیشرفت های جدید در فناوری مراقبت های بهداشتی حفظ کنند.
  • پرستاران باید کلاس های نقد و بررسی را بگذرانند.
  • به جستجوی گواهینامه های مختلف بپردازند.
  • در زمینه هایی مانند پزشکی، مربی گری، انفورماتیک یا کارآفرینی به دنبال یادگیری باشند.

منابع

۹ Duties of a Nurse That Might Surprise You