مکان های فعالیت پرستاران پرواز عنوان مقاله ما است که در ادامه مقاله های وظایف پرستار پرواز و پرستار پروازی ارائه می گردد.

این مقاله در ادامه مقالات ارزش های پرستاری، وظایف پرستاران۱، ۲، وظایف پرستار در خانه سالمندان۱، وظایف پرستار در خانه سالمندان۲، اقدامات ضروری برای مقابله با کرونا ویروس، شرح برخی وظایف پرستاری، انواع گزارشات پرستاری، پرستاران و بیماری کرونا، پرستاری عمومی، وظیفه مهم پرستاران،انواع پرستاری، پرستاری پیشرفته، انواع مدرک پرستاری، حقوق پرستاران در ایران و پرستاری چیست برای مطالعه خدمتتان ارائه می شود.

مکان های فعالیت پرستاران پرواز

  • پرستاران پرواز بیشتر وظایف خود را در هواپیماها مانند هلیکوپترها و هواپیماهای بال ثابت در هزاران پا بالای زمین انجام می دهند.
هلیکوپتر اورژانس
  • پرستاران پرواز غیرنظامی ممکن است در مراکز درمانی مانند بیمارستان ها و مراکز تروما به کار گرفته شوند.
  •  با این حال، بسیاری از پرستاران پروازی نیز می توانند در بخش های آتش نشانی، سازمان های جستجو و نجات و مؤسسات پزشکی مستقل اشتغال پیدا کنند.

مراحل علمی برای شغل پرستار پرواز

اگر به دنبال تبدیل شدن به یک پرستار پرواز هستید، چندین مسیر متفاوت وجود دارد.

  • اول این که  شما شامل یافتن یک برنامه پرستاری و کسب مدرک پرستاری و قبولی در آزمون مجوز شورای ملی برای پرستاران ثبت نام شده (NCLEX-RN) است.
  •  پس از اینکه یک پرستار ثبت نام شده اید، می توانید با یک مدرک تحصیلات تکمیلی پرستاری اضطراری شروع به کار کنید. تجربه در اورژانس ها و بخش های مراقبت ویژه نیز بسیار مفید است.
  •  بعد از اینکه مدرک دانشگاهی خود را کسب کرده و تجربیاتی کسب کرده اید، می توانید در امتحان پرستار معتبر پرواز ثبت نام کنید، که توسط هیئت صدور گواهینامه پرستاری اضطراری ارائه می شود.     
  • اگر به دنبال پرستار پرواز نظامی هستید، می توانید مراحل فوق را دنبال کنید. به هر حال، شما همچنین نیاز به گذراندن چندین هفته آموزش نظامی دارید. بیشتر شاخه های نظامی در صورت لزوم به شما در تکمیل آموزش مورد نیاز کمک می کنند.

منابع

?What Is a Flight Nurse