پرستار پروازی عنوان مقاله ما است. این مقاله در نظر دارد توضیحاتی ابتدایی و تعریف مختصر در مورد پرستار پروازی در اختیار شما قرار دهد.

این مقاله در ادامه مقالات وظایف پرستار در خانه سالمندان۱، وظایف پرستار در خانه سالمندان۲، اقدامات ضروری برای مقابله با کرونا ویروس، شرح برخی وظایف پرستاری، انواع گزارشات پرستاری، پرستاران و بیماری کرونا، پرستاری عمومی، وظیفه مهم پرستاران،انواع پرستاری، پرستاری پیشرفته، انواع مدرک پرستاری، حقوق پرستاران در ایران، انتظارات شغلی پرستاران، مزایای شغل پرستاری، قوانین ثبت گزارش پرستاری و آموزش های پرستاری را برای مطالعه شما پیشنهاد می کنیم.

پرستار پروازی چیست

مدت زمان لازم برای انتقال بیمار از یک نقطه به نقطه دیگر ممکن است اغلب به معنی چالش با مرگ وزندگی بیمار باشد. به همین دلیل، بسیاری از مراکز درمانی، از طریق حمل و نقل هوایی بیمار یا مجروح را دریافت می کنند.

برای اطمینان از اینکه بیماران با خیال راحت به مقصد خود می رسند و در هنگام حمل و نقل تثبیت می شوند، داشتن متخصصین آموزش دیده پزشکی در هواپیما بسیار مهم است. علاوه بر پیراپزشکان – و بعضی اوقات پزشکان – پرستاران پرواز ممکن است درمورد نجات و پروازهای زندگی نیز مراقبت لازم را انجام دهند.

پرستار پروازی

از آنجا که بیمارانی که از طریق هواپیما حمل می شوند اغلب در شرایط بحرانی قرار دارند، پرستاران پرواز و سایر پرسنل پزشکی در هواپیما باید برای انجام مراقبت های اضطراری پزشکی آموزش ببینند. نه تنها این، بلکه آنها باید قادر به برخورداری از شرایط استرس زا، تصمیم گیری سریع و کار در یک محیط بهداشتی و درمانی غیر معمول باشند.

تفاوت پرستار پرواز با پرستار پرواز نظامی

به عنوان یک پرستار پروازی، شما باید گزینه کار در بخش غیرنظامی یا ارتش را داشته باشید. پرستاران پروازی غیرنظامی اغلب آزادی بیشتری برای تصمیم گیری در مورد محل کار خود دارند. حقوق و مزایای شما در حین کار به عنوان یک پرستار پرواز غیرنظامی غالبا چشمگیر خواهد بود، اما آنها معمولاً با یک پرستار پرواز نظامی مقایسه نمی شوند. از طرف دیگر، کار کردن به عنوان یک پرستار پرواز نظامی ، اغلب شامل پرواز به مناطق جنگ زده برای استخراج سربازان زخمی و سایر بیماران است.

منابع

?What Is a Flight Nurse