شرح برخی وظایف پرستاری عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله با شرح مختصری از برخی فعالیت های پرستاران آشنا می شوید.

برای دسترسی به مقالات دیگر از لینک های زیر استفاده نمایید.

پرستاری چیست ، پرستاران و بیماری کرونا ، انواع گزارشات پرستاری،

پرستار عمومی، وظیفه مهم پرستاران، انواع پرستاری

کروناویروس و مبتلا شدن کودکان، انواع مدرک پرستاری، پرستاری پیشرفته

انتظارات شغلی پرستاران، مزایای شغل پرستاری، حقوق پرستاران در ایران

قوانین ثبت گزارش پرستاری، ویژگی های گزارش نویسی پرستاری ۲ ، ویژگی های گزارش پرستاری ۱

گزارش نویسی پرستاران، آموزش های پرستاری، مقاطع تحصیلی رشته پرستاری

برخی وظایف پرستاری

  • یکی از وظایف پرستاران که بسیار هم مهم است آموزش بیمار و خانواده بیمار است. زیرا آنها باید وقتی در خانه خود هستند باید بدانند و بلد باشند چگونه از خود یا اعضای خانواده مراقبت کنند.
  • پرستاران به طور مرتب دیگران را درباره بیماری، روشها و علائمی که در محیط مراقبت های بهداشتی تجربه می کنند، و همچنین برنامه مراقبت از خود را آموزش می دهند.
  • آنها آموزش زیادی را در مورد شیردهی، وسایل پزشکی، تجویز دارو، تغذیه، خواب نوزاد و ایمنی صندلی ماشین، استحمام و انتظارات رشد را به مادران نوزاد ارائه می دهند.
شرح برخی وظایف پرستاران بخش نوزادان
  • بیماران می توانند با رژیمهای مراقبت که پرستاران ارائه می دهند در منزل آن مراقبت های توصیه شده را رعایت کنند و سلامت جسمانی خود را به دست آورند.
  • وظیفه ی پرستاران فقط مراقبت از بیماران نیست آنها باید از اطرافیان بیمار هم مراقبت کنند. زیرا آنها نیز از لحاظ روحی آسیب می بینند. مثلا پرستار باید به والدین خبر بدی در مورد یک بیماری یا پیشرفت بیماری فرزندشان بدهند. در این شرایط در نظر گرفتن شرایط مادر بسیار مهم است.

در این مقاله شرح برخی وظایف پرستاری را به صورت مختصر بیان کردیم ولی در حالت کلی کار شغل پرستاری با سختی های فراوانی همراه است و نیاز به روحیه ای قوی دارد.

منابع

Nursing Training Programs and Requirements