پرستاری چیست عنوان مقاله ما است. در این مقاله ما سعی داریم تعریف جامع و مختصری از پرستاری داشته باشیم.

مطالعه این مقاله را به دنبال مطالعه مقالات انواع گزارشات پرستاری، پرستاران و بیماری کرونا، پرستاری عمومی، وظیفه مهم پرستاران،انواع پرستاری، پرستاری پیشرفته، انواع مدرک پرستاری، حقوق پرستاران در ایران، انتظارات شغلی پرستاران، مزایای شغل پرستاری، قوانین ثبت گزارش پرستاری، ویژگی های گزارش نویسی پرستاری ۱ و ۲، گزارش نویسی پرستاران، آموزش های پرستاری، فرصت های آموزش پرستاری و ملزومات آموزش پرستاری پیشنهاد می کنیم.

مقدمه

پرستاران وظایف زیادی دارند از جمله مراقبت از بیماران، برقراری ارتباط با پزشکان و و بررسی علائم حیاتی. پرستاران نقش مهمی در تجهیزات پزشکی نیز دارند و از تعداد زیادی فرصت شغلی بهره مند می شوند. پیش بینی می شود که رشد شغلی پرستاری در دهه آینده ۱۶٪ افزایش یابد و تجربه های با ارزش و حرفه ای و شخصی را ارائه دهد.

پرستاری چیست

پرستاری چیست

به عبارت ساده، پرستاران نجات دهنده زندگی هستند. بیش از ۳ میلیون پرستار ثبت نام شده در ایالات متحده وجود دارد. در حقیقت، پرستاران در صنعت مراقبت های بهداشتی از پزشکان پیشی می گیرند. در حالی که پزشکان غالباً در یک زمینه تخصص دارند، پرستاران قادر به هماهنگی مراقبتی از همه جنبه های سلامت کلی یک بیمار هستند.

به عنوان مثال، یک بیمار که درد قفسه سینه دارد، ممکن است یک متخصص قلب، نفرولوژیست و یک متخصص طب داخلی داشته باشد. هر یک از این پزشکان صرفاً در زمینه تخصص خود، داروها را تشخیص داده، معالجه و تجویز می کنند. با این وجود، پرستار می تواند مراقبت کاملی از بیمار داشته باشد و اطمینان حاصل کند که نسخه های منفی با یکدیگر تأثیر منفی ندارند. وقتی نتایج تشخیصی به نتیجه رسید، این پرستار است که ابتدا آنها را می خواند و در صورت لزوم، فوراً به پزشک مربوطه اطلاع می دهد.

پس به طور کلی در حواب سوال پرستاری چیست می توان گفت که امروزه پرستاران مانند پزشکان رفتار می کنند و آنها به همان اندازه مسئول مراقبت کلی از بیمار هستند.

منابع

What Do Nurses Do?