پرستار عمومی عنوان مقاله ما است. در این مقاله سعی داریم به پرستاری عمومی و وظایف آن می پردازیم که از گرایش های مهم رشته پرستاری است.

این مقاله در ادامه مقالات وظیفه مهم پرستاران،انواع پرستاری، پرستاری پیشرفته، انواع مدرک پرستاری، حقوق پرستاران در ایران، انتظارات شغلی پرستاران، مزایای شغل پرستاری، قوانین ثبت گزارش پرستاری، ویژگی های گزارش نویسی پرستاری ۱ و ۲، گزارش نویسی پرستاران، آموزش های پرستاری، مقاطع تحصیلی رشته پرستاری، فرصت های آموزش پرستاری و ملزومات آموزش پرستاری ارائه می گردد.

وظایف پرستار عمومی

پرستاران چه می کنند؟ آنها به طور مداوم در حال نظارت و ارزیابی بیماران هستند، پرستاران باید باهوش، سازگار، تحصیل کرده و در تفکر انتقادی مهارت داشته باشند.برای موفقیت در هر رشته ای علاقه به رشته باید وجود داشته باشد پرستاری هم از این مستثنی نیست.

مسئولیت های پرستاران شامل هماهنگی با متخصصان متعدد برای اطمینان از اینکه بیمارانشان در راه بهبودی به اندازه کافی قرار دارند، می باشد. از طریق انواع مختلف مراقبت، توانایی های یک پرستار از شخصیت های کلیشه ای آنها گذشته است. در حالی که بسیاری از پرستاران تصور می کنند که در مراکز پزشکی مشغول به کار نیستند و در بیمارستان می گذرند، ممکن است یک پرستار به اشکال مختلف بیاید.

پرستار عمومی

در اینجا برخی از کارهایی که پرستاران در یک روز معمولی انجام می دهند بدین شرح است

  1. انجام معاینات بدنی
  2. تاریخچه های مراقبت های بهداشتی دقیق را مطالعه می کند.
  3. به بیماران گوش فرا می دهد و نیازهای جسمی و عاطفی آنها را تحلیل می کند.
  4. ارائه مشاوره و آموزش مراقبت های بهداشتی به بیماران
  5. مراقبت های هماهنگ با سایر ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی و متخصصان
  6. با پیشرفت در گزینه های مراقبت های بهداشتی، در جریان داروها و برنامه های درمانی می باشد.
  7. سایر آزمایش های مربوط به سلامتی را انجام دهید
  8. علائم حیاتی یک بیمار را بررسی کنید.

منابع

۹ Duties of a Nurse That Might Surprise You