انواع پرستاری عنوان مقاله ما است. در این مقاله به انواع مختلف پرستاری و نیازهای آموزشی آنها می پردازیم

این مقاله در ادامه مقالات پرستاری پیشرفته، انواع مدرک پرستاری، حقوق پرستاران در ایران، انتظارات شغلی پرستاران، مزایای شغل پرستاری، قوانین ثبت گزارش پرستاری، ویژگی های گزارش نویسی پرستاری ۱ و ۲، گزارش نویسی پرستاران، آموزش های پرستاری، مقاطع تحصیلی رشته پرستاری، فرصت های آموزش پرستاری و ملزومات آموزش پرستاری ارائه می گردد.

مقدمه

همان طور که در مقالات قبلی نیز اشاره کردیم انواع مختلفی از پرستاری وجود دارد که هر کدام وظیفه ی مختص به خود را دارند. برای اینکه گرایش مورد نظر خود را داشته باشید باید در مقاطع تحصیلی مربوطه ادامه تحصیل دهید. برخی از انواع مختلف پرستاران و نیازهای آموزشی آنها وجو دارد در این مقاله به برخی از انواع پرستاری و مقطع تحصیلی مورد نیاز اشاره می کنیم.

انواع پرستاری و مقطع تحصیلی مورد نیاز

پرستار متخصص بیهوشی

پرستار متخصص بیهوشی، عمدتاً در مراحل پزشکی، به طور خاص به بیهوشی، کمک می کند. برای تبدیل شدن به یک پرستار متخصص بیهوشی، باید مدرک لیسانس را بگیرید.

پرستار پزشک خانواده

یک پرستار پزشک خانواده مراقبت از خانواده را به عنوان بخشی از تیم مراقبت های بهداشتی ارائه می دهد. پرستار پزشکان خانواده باید دارای مدرک کارشناسی ارشد باشند.

پرستار NICU

یک پرستار NICU با نوزادان تازه متولد شده کار می کند. برای اینکه یک پرستار NICU شوید باید مدرک لیسانس خود را بگیرید.

پرستار زایمان

یک پرستار زایمان با به دنیا آمدن نوزادان سر و کار دارد. پرستاران زایمان حتما باید دارای مدرک کاردانی باشند.

پر ستار زایمان از انواع پرستاری

در نتیجه پرستاربودن با هر مدرکی یکی از کلیدی ترین اعضای تیم مراقبتهای بهداشتی درمانی می باشد که نقش او در کنترل بیماریها، مراقبت حمایتهای جسمی، روحی و روانی و اجتماعی بیماری از سوی علم پزشکی تایید شده است.

منابع

What Do Nurses Do?