نقش پرستاران در سلامت جامعه عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله شرح می دهیم که سلامت جامعه در گرو حضور پرستاران می باشد. این مقاله در ادامه ی مقاله ی مشکلات پرستاران آمده است.

برای درک بهتر موضوع مطالعه ی مقالات پرستاران و مشکلات آنها و زندگی پرستاران و مشکلات صنفی و سختی های رشته پرستاری توصیه می شود.

در شرایط بحران های سلامتی خصوصا در شرایط بحران کرونا که کشور ما با آن روبرو است نقش کادر درمانی و پرستاران پر رنگ تر جلوه می کند. با وجود تمام مشکلاتی که این قشر با آن روبرو هستند عشق و علاقه به کارشان و دلسوزی آنها نسبت به بیماران با عث شده است تا در بدترین شرایط و احتمال خطر جانی برایشان دست از خدمت بر ندارند.

به طور کلی نقش پرستاران در تمام جوامع مهم می باشد. و در قالب سیستم های مختلفی فعالیت می نمایند.

پرستاران به طور کلی در جهان در دو سیستم اصلی فعال هستند

  • پرستاران مستقر دربیمارستان
  • پرستاران بهداشت جامعه(CHN)

بسیاری از کشورها مانند کانادا، ایرلند، ایالات متحده امریکا، استرالیا و چند کشور اروپاییCHN راامتحان کرده اند. و همچنان دامنه ی استفاده از آن در حال گسترش است.

امروزه در کشور ما نیز حضور پرستاران در مراکز بهداشت مناطق مختلف ارائه ی این خدمات را به تمام اقشار جامعه فراهم نموده است.

نقش پرستاران در سلامت جامعه
نقش پرستاران در سلامت جامعه

نقش پرستاران در بهداشت جامعه

  • تحقق عدالت در سیستم مراقبت های بهداشتی جامعه
  • بالا بردن کیفیت مراقبت های بهداشتی در کل جامعه
  • آموزش بهداشت
  • خدمات درمانی قبل و بعد از حادثه
  • ارتقاء سلامت جامعه
  • پیشگیری از بیماری
  • ارائه خدمات اضطراری

نقش پرستارانی که در بیمارستان ها حضور دارند نیز کاملا واضح و مشخص می باشد.

در کل بالا رفتن سطح سلامت جامعه در گرو حضور پرستاران متخصص و مسئولیت پذیر می باشد. ما نیز با رعایت اصول بهداشتی باید در این کار با آنها همکاری نماییم.

۵ of the biggest issues nurses face today