برچسب: نقش پرستاران در بحران کرونا،

بیماری ذات الریه

ذات الریه یا پنومونی (Pneumonia) ذات الریه یا پنومونی، وضعیت التهابی ریه است که عمدتاً کیسه‌های میکروسکوپی هوا موسوم به […]

آموزش و نظارت پرستاران کرونا
آموزش و نظارت پرستاران کرونا
 • محمد طاهری
 • خرداد ۵, ۱۳۹۹
 • 2دیدگاه

آموزش و نظارت پرستاران کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله یکی از اقدامات موثر بیمارستان های […]

بخش پرستاری مقابله با کرونا
بخش پرستاری مقابله با کرونا
 • محمد طاهری
 • خرداد ۲, ۱۳۹۹
 • 4دیدگاه

بخش پرستاری مقابله با کرونا عنوان این مقاله است. در این مقاله با یکی از اقدامات موثر بیمارستان های چین […]

نقش دانشجویان پرستاری در بیماری کرونا
نقش دانشجویان پرستاری در بیماری کرونا
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۴, ۱۳۹۹
 • 1دیدگاه

نقش دانشجویان پرستاری در بیماری کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد شما در این مقاله با نقش مهم این […]

نقش پرستاران در بیماری کرونا
نقش پرستاران در بیماری کرونا
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۳, ۱۳۹۹
 • 6دیدگاه

نقش پرستاران در بیماری کرونا عنوان مقاله ما است. ما در این مقاله سعی داریم نقش پرستاران را در کنار […]

نقش پرستاران در بحران های مثل کرونا
نقش پرستاران در بحران های مثل کرونا
 • محمد طاهری
 • فروردین ۲۹, ۱۳۹۹
 • 4دیدگاه

نقش پرستاران در بحران های مثل کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله با چند نقش […]