برچسب: نقش پرستاران درجامعه،

تیم بهداشتی
آشنایی با تیم بهداشتی
 • FTaheri
 • مهر ۱۲, ۱۴۰۰
 • 0دیدگاه

 تعریف تیم بهداشتی به افرادی که جهت رسیدن به اهداف مشترک بهداشتی فعالیت می کنند تیم بهداشتی گفته می شود. […]

جایگاه پرستاری در تیم مراقبت سلامت
جایگاه پرستاری در تیم مراقبت سلامت
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۷, ۱۳۹۹
 • 4دیدگاه

جایگاه پرستاری در تیم مراقبت سلامت عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله به نقش مهم پرستاران […]

نقش دانشجویان پرستاری در بیماری کرونا
نقش دانشجویان پرستاری در بیماری کرونا
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۴, ۱۳۹۹
 • 1دیدگاه

نقش دانشجویان پرستاری در بیماری کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد شما در این مقاله با نقش مهم این […]

نقش پرستاران در بیماری کرونا
نقش پرستاران در بیماری کرونا
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۳, ۱۳۹۹
 • 6دیدگاه

نقش پرستاران در بیماری کرونا عنوان مقاله ما است. ما در این مقاله سعی داریم نقش پرستاران را در کنار […]

پرستاران سلامت جامعه
پرستاران سلامت جامعه
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۱, ۱۳۹۹
 • 3دیدگاه

پرستاران سلامت جامعه عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله شرح می دهیم که سلامت جامعه در گرو […]

نقش پرستاران در سلامت جامعه
نقش پرستاران در سلامت جامعه
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۱, ۱۳۹۹
 • 10دیدگاه

نقش پرستاران در سلامت جامعه عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله شرح می دهیم که سلامت جامعه […]