برچسب: آموزش مجازی پرستاری،

انواع مدرک پرستاری
انواع مدرک پرستاری
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۹
 • 7دیدگاه

انواع مدرک پرستاری عنوان مقاله مااست.در این مقاله به تشریح کوتاهی از دو نوع مدرک پرستاری و نیازهای آموزشی متفاوت […]

ویژگی های گزارش نویسی پرستاری 2
ویژگی های گزارش نویسی پرستاری ۲
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۹
 • 5دیدگاه

ویژگی های گزارش نویسی پرستاری ۲ عنوان مقاله است، که به شما کمک می کند با اصول و قواعد گزارش […]

آموزش پرستاری
گزارش نویسی پرستاران
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۹
 • 5دیدگاه

گزارش نویسی پرستاران عنوان مقاله ما می باشد. شما در این مقاله با روش های گزارش نویسی و اهداف آن آشنا […]

آموزش پرستاری
ویژگی آموزش مجازی در پرستاری
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۹, ۱۳۹۹
 • 3دیدگاه

ویژگی آموزش مجازی در پرستاری عنوان مقاله ما است. این مقاله در ادامه مقاله نسبت آموزش مجازی و بالینی پرستاری […]

آموزش پرستاری مراقبت های بهداشتی
آموزش پرستاری مراقبت های بهداشتی
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۸, ۱۳۹۹
 • 1دیدگاه

آموزش پرستاری مراقبت های بهداشتی عنوان مقاله ی ما می باشد. این مقاله پیشرفت های مراقبت های بهداشتی از بیماران […]

آموزش نقش پرستاری
آموزش نقش پرستاری
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۷, ۱۳۹۹
 • 2دیدگاه

آموزش نقش پرستاری عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله، با برخی وظایف مهم دانشمندان پرستاری آشنا […]

جایگاه پرستاری در تیم مراقبت سلامت
جایگاه پرستاری در تیم مراقبت سلامت
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۷, ۱۳۹۹
 • 4دیدگاه

جایگاه پرستاری در تیم مراقبت سلامت عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله به نقش مهم پرستاران […]

آموزش پرستاری مهارت های بالینی
آموزش پرستاری مهارت های بالینی
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۷, ۱۳۹۹
 • 4دیدگاه

آموزش پرستاری مهارت های بالینی عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله با راهبردهای اولیه برای آموزش […]

راهکارهای بهتر شدن آموزش پرستاری در ایران
راهکارهای بهتر شدن آموزش پرستاری ایران
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۶, ۱۳۹۹
 • 5دیدگاه

راهکارهای بهتر شدن آموزش پرستاری ایران عنوان مقاله ی ما می باشد. ما در این مقاله مقایسه یادگیری نوین و […]

انواع آموزش پرستاری
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۵, ۱۳۹۹
 • 17دیدگاه

انواع آموزش پرستاری عنوان مقاله ما است. ما در این مقاله سعی داریم به انواع آموزش پرستاری بپردازیم. این مقاله […]