برچسب: آموزش مجازی پرستاری،

اقدامات لازم زایمان در شرایط کرونا
اقدامات لازم زایمان در شرایط کرونا
 • محمد طاهری
 • خرداد ۱۹, ۱۳۹۹
 • 1دیدگاه

اقدامات لازم زایمان در شرایط کرونا عنوان مقاله مااست. در این مقاله سعی داریم به اقدامات لازم قبل و حین […]

محل کار و وظایف پرستاران توانبخشی
محل کار و وظایف پرستاران توانبخشی
 • محمد طاهری
 • خرداد ۱, ۱۳۹۹
 • 0دیدگاه

محل کار و وظایف پرستاران توانبخشی عنوان مقاله ما است. دراین مقاله به ارائه ی اطلاعاتی از مکان های فعالیت […]

نقش های پرستاری براساس سطح تحصیلات
نقش های پرستاری براساس سطح تحصیلات
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۹
 • 3دیدگاه

نقش های پرستاری براساس سطح تحصیلات عنوان مقاله می باشد که در آن به دسته بندی کار پرستاران بر اساس […]

طبقه بندی پرستاران بر اساس محل کار
طبقه بندی پرستاران بر اساس محل کار
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۹
 • 2دیدگاه

طبقه بندی پرستاران بر اساس محل کار عنوان مقاله می باشد، این مقاله در ادامه طبقه بندی نقش پرستاری آمده […]

بیشترین پرستاران مورد تقاضا
بیشترین پرستاران مورد تقاضا
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۹
 • 6دیدگاه

بیشترین پرستاران مورد تقاضا عنوان مقاله ماست، این مقاله به دنبال پرستاران مورد تقاضا در بازار کار ارائه می گردد. […]

تعاریف پرستاری
تعاریف پرستاری
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۹
 • 5دیدگاه

تعاریف پرستاری عنوان مقاله ماست شما در این مقاله با پرستار، شغل پرستاری و وظایف او آشنا می شوید. این […]

مکان های فعالیت پرستاران پرواز
مکان های فعالیت پرستاران پرواز
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۹
 • 0دیدگاه

مکان های فعالیت پرستاران پرواز عنوان مقاله ما است که در ادامه مقاله های وظایف پرستار پرواز و پرستار پروازی […]

وظایف پرستار پرواز
وظایف پرستار پرواز
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۹
 • 1دیدگاه

وظایف پرستار پرواز عنوان مقاله ما است. در این مقاله که در ادامه مقاله پرستار پروازی می باشد که به […]

پرستاری عمومی
پرستار عمومی
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۹
 • 6دیدگاه

پرستار عمومی عنوان مقاله ما است. در این مقاله سعی داریم به پرستاری عمومی و وظایف آن می پردازیم که […]

آموزش پرستاری
وظیفه مهم پرستاران
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۹
 • 9دیدگاه

وظیفه مهم پرستاران عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله با یکی از وظایف مهم پرستاران آشنا […]