وبلاگ

شوک
توضیحاتی پیرامون شوک و انواع آن (Shock)
 • FTaheri
 • دی ۱۸, ۱۴۰۰
 • 0دیدگاه

تعریف شوک هرچند که برای شوک تعاریف متعددی ارائه شده است، اماً عموما آن را به عنوان وضعیت کاهش سرتاسری […]

خانواده
الگوهای ارتباطی خانواده
 • FTaheri
 • دی ۱۷, ۱۴۰۰
 • 0دیدگاه

الگوهای ارتباطی خانواده روش ها و الگوهای ارتباطی خانواده مانند سایر جنبه های زندگی متغیرند. الگوهای ارتباطی در زمان کودکی […]

خونریزی داخلی
توضیحاتی پیرامون خونریزی داخلی
 • FTaheri
 • دی ۱۶, ۱۴۰۰
 • 0دیدگاه

خونریزی های داخلی (Intrinsic) خونریزی داخلی تقریباً با تمامی آسیب های نافذ و غیر نافذ جدی و شدید همراه هستند. […]

خونریزی خارجی
توضیحاتی پیرامون خونریزی خارجی
 • FTaheri
 • دی ۱۵, ۱۴۰۰
 • 0دیدگاه

خونریزی خارجی (Extrinsic) خونریزی خارجی با تراوش، جاری شدن و بیرون جهیدن خون از زخم مشخص می شود. ممانعت از […]

توضیحاتی پیرامون هراس
توضیحاتی پیرامون هراس (فوبیا)
 • FTaheri
 • دی ۱۳, ۱۴۰۰
 • 0دیدگاه

هراس (Phobias) هراس شامل ترس غیر منطقی، شدید و مداوم از یک شی خاص یا یک موقعیت اجتماعی است که […]

بهداشت جامعه
عوامل مؤثر بر بهداشت جامعه
 • FTaheri
 • دی ۱۲, ۱۴۰۰
 • 0دیدگاه

تعریف جامعه و انواع آن انسان موجودی اجتماعی است و از ابتدای پیدایش به صورت دسته جمعی زندگی می‌کرده است […]

ژنتیک
ژنومیک در پرستاری بهداشت عمومی
 • FTaheri
 • دی ۸, ۱۴۰۰
 • 0دیدگاه

ژنومیک در پرستاری بهداشت عمومی ژنوم انسانی و تأثیر تغییر شکل دهنده ی آن بر سلامت عمومی نقشه برداری از […]

بهداشت عمومی (PHN)

PHN ها از فرآیند پرستاری در تمام سطوح عملی استفاده می کنند. PHN ها باید اجزای فرایند پرستاری (ارزیابی، تشخیص، […]

اصول اخلاقی

سه عملکرد اصلی پرستاری بهداشت عمومی (ارزیابی، تدوین سیاست ها و اطمینان) در این مقاله بررسی می گردد. همچنین به […]

اخلاق
کاربرد اخلاق در بهداشت
 • FTaheri
 • دی ۵, ۱۴۰۰
 • 0دیدگاه

تعریف، نظریه ها، اصول اخلاق اخلاق مربوط به مجموعه ای از دانش است که مخاطب آن استسؤالاتی مانند چگونه باید […]