دیسک کمر عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله با ساختار کلی دیسک و علت ایجاد این بیماری آشنا می شوید.

این مقاله در ادامه ی مقالات آموزش پرستاری، فرصت های آموزش پرستاری، آسیب کمر در پرستاران آمده است.

بیماری دیسک کمر در حالت عمومی به فتق دیسک (herniated disk) گفته می شود. از روی هم قرار گرفتن مهره ها ستون فقرات به وجود می آید، دیسک بین سوراخی در وسط مهره ها قرار می گیرد.

همان طور که گفته شد دیسک در بین مهره ها قرار می گیرد و ساختاری نرم و ژله ای دارد، و لایه ی بیرونی آن سفت و محکم است. زمانی که این طناب در قسمت هایی به خاطر اشتباهات ما در تحت فشار قرار دادن این قسمت حساس ضعیف شود یا آسیب ببیند عارضه ی دیسک کمر رخ خواهد داد.

دلیل دیسک کمر

با دانستن ساختار دیسک کمر باید بدانید که بیماری فتق دیسک در شرایطی رخ می دهد که غشاء بیرونی دیسک که محکم است ضعیف می شود یا بنا به دلایلی آسیب می بیند. و قسمت نرم دیسک از قسمت ضعیف شده بیرون میزند. در این حالت علائم بالینی زیادی مشاهده خواهد شد.

دیسک کمر
دیسک کمر

چگونگی ایجاد علائم

فتق دیسک، از آنجا که مستقیما با نخاع در ارتباط است، اعصاب مجاور خود را تحریک می کند و باعث به وجود آمدن دردهای شدید در ناحیه ی، کمر، بی حسی در بازوها و پاها می شود. این علائم با درجات مختلف ممکن است رخ دهد. همه ی افرادی که این مشکل را پیدا می کنند نیاز به جراحی ندارند. گاهی حتی ممکن است این علائم را مشاهده نکنند. از طرفی دیگر توجه به این نکته ضروری است که هر دردی نشان از فتق دیسک نیست.

در مقالات بعدی در مورد علائم فتق دیسک بیشتر توضیح می دهیم.

Herniated disk