پرستار اتاق عمل عنوان مقاله ما می باشد. در این مقاله به تعریف پرستار جراحی و اقدامات وی برای انجام گرفتن عمل جراحی می پردازیم.

مطالعه این مقاله را به همراه مقالات آسیب کمر در پرستاران، شناخت برخی خطرات محیطی پرستاری، خطرات محیطی پرستاری، خطرات محیطی در پرستاری ، خطر انواع هپاتیت و پرستاری، بیماری های عفونی پرستاری به شما پیشنهاد می کنیم. امید داریم مفید واقثع گردد.

تعریف پرستار جراحی

پرستار جراحی یا “OR” فردی است که با آمادگی جراحی و به عنوان عضوی از تیم مراقبت بین رشته ای، همکاری می کند. پرستار OR به ارزیابی بیمار کمک می کند، سپس اقدامات مختلفی که برای انجام گرفتن عمل جراحی و پس از جراحی نیاز است را انجام می دهد.

پرستار اتاق عمل
پرستار اتاق عمل

مراحل تبدیل شدن به یک پرستار جراحی

پرستاران تازه فارغ التحصیل شده و دارای مجوز ممکن است قبل از اینکه به طور مستقل به آنها وظیفه ای داده شود، مجبور شوند دوره های کارآموزی را بگذرانند که شامل یک مؤلفه آموزشی و عملی می باشد.

پرستاران با تجربه که از طریق تخصص و پیشینه متفاوت به این نقش نزدیک می شوند، از جهت گیری طولانی و منحنی یادگیری مشابه با نقش OR برخوردار خواهند بود، اما بسته به دانش و تجربه قبلی خود، ممکن است کوتاه تر باشد.

اقدامات پرستاران اتاق عمل
  • مختصات استفاده از تجهیزات، ابزار دقیق و تجهیزات لازم برای مراقبت های جراحی
  • اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات
  • حفظ استانداردهای ایمنی بیمار
  • نظارت، ثبت و ارتباط وضعیت و نیازهای بیمار با تیم کادر درمان
  • کنترل مراقبت های کلی بیمار قبل، حین و بعد از عمل جراحی
  • ارائه مراقبتهای قبل از عمل جراحی مطابق با جراح، بیمارستان و سازمان های تنظیمی
  • ارزیابی، اصلاح و مستند کردن محیط جراحی
  • ارائه مراقبت از بیمار با درک سن و نیازهای خاص فرهنگی بیمار
  • توجه به وضعیت بیولوژیکی، عاطفی، رشدی، روانی و اجتماعی بیمار و خانواده وی و رفع نگرانی های آنها

Operating Room Nurse