خطر انواع هپاتیت و پرستاری عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله به انواع بیماری هپاتیت و راه های انتقال به پرستاران اشاره می کنیم. این مقاله در ادامه ی خطرات محیطی در پرستاری آمده است.

مطالعه ی این مقالات چند خطای پرستاری ، انواع خطاهای پرستاری ، خطاهای پرستاری ، بیشترین پرستاران مورد تقاضا ، پرستاران مورد تقاضا در بازار کار ، تعاریف پرستاری ، فرسودگی شغلی پرستاران در شرایط کرونا برایتان مفید خواهد بود.

خطر ابتلا به عفونت

خطر ابتلا به عفونت نه تنها در بیمارستانها بلکه در سایر مناطق که در آن پرستاران مشغول به کار هستند مانند خانه های سالمندان، موسسات معلولین، زندان ها و مراکز سرپایی، یعنی: مراکز دیالیز، مراکز درمانی در محل کار یا کلینیک های بهداشت جامعه. در بیمارستانها مناطق پرخطر شامل مناطق کودکان، بخشهای عفونی، اتاقهای اورژانس و مراکز مراقبتهای سرپایی می شوند.

هپاتیت B

هپاتیت (HBV شایع ترین بیماری عفونی مرتبط با کار در ایالات متحده است. اگرچه خون منبع اصلی ویروس است، اما ممکن است در بزاق، مایع منی و مدفوع نیز وجود داشته باشد. انتقال ممکن است از یک پوسته پوستی از یک سوزن آلوده یا ابزار تیز دیگر رخ دهد (خطر ابتلا به HBV با یک سوزن آلوده معمولی ۶ تا ۳۰ درصد است. پس از آلوده کردن خون وارد یک استراحت می شود. برای جلوگیری از هپاتیت B در بین کارمندان مراقبت های بهداشتی کارهایی مثل واکسن هپاتیت B، آموزش، روش های ضد عفونی و استفاده از لباس های محافظ شخصی جزو مقررات هستند.

خطر انواع هپاتیت و پرستاری
خطر انواع هپاتیت و پرستاری

هپاتیت A

هپاتیت A برای کارگران در مناطقی مانند موسسات معلولین که بهداشت شخصی در آن ضعیف است، خطر دارد. استفاده از تکنیک های خوب شستشوی دست موثرترین اقدام پیشگیرانه برای این ویروس است.

دلتا هپاتیت

دلتا هپاتیت فقط در بیمارانی که به هپاتیت B آلوده هستند رخ می دهد. این مورد به طور عمده در مصرف کنندگان مواد مخدر IV و هموفیلی رخ می دهد و ممکن است به بیمارانی منتقل شود که تحت همودیالیز قرار بگیرند. اقدامات پیشگیرانه مورد استفاده برای به حداقل رساندن شیوع هپاتیت B باید برای محدود کردن انتقال هپاتیت دلتا اعمال شود.

هپاتیت C

بیشتر موارد هپاتیت C با مصرف داروی IV همراه است و یا در اصل ایدیوپاتیک است. این بیماری به ندرت از طریق تماس پوستی به پرسنل مراقبت های بهداشتی منتقل می شود. برای تعیین میزان این بیماری به عنوان یک خطر شغلی، تحقیقات بیشتری لازم است.

Nursing Health, & Environment: Strengthening the Relationship to Improve the Public’s Health.