مزایای شغل پرستاری عنوان مقاله ما است. در این مقاله سعی داریم راه های مختلفی که برای افزایش درآمد پرستاری می شود را بررسی قرار دهیم.

این مقاله در ادامه مقالات حقوق پرستاران در ایران، قوانین ثبت گزارش پرستاری، ویژگی های گزارش نویسی پرستاری ۱ و ۲، گزارش نویسی پرستاران، آموزش های پرستاری، مقاطع تحصیلی رشته پرستاری، فرصت های آموزش پرستاری و ملزومات آموزش پرستاری ارائه می گردد.

مقدمه

در کشور پیشرفته ای مثل آمریکا کمبود فزاینده پرستاران وجود دارد. پیش بینی می شود بیش از یک میلیون شغل پرستاری از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲ با ۱۶ درصد رشد شغلی در رشته پرستاری صورت بگیرد و  پیش بینی می شود کمبود پرستار تا سال ۲۰۲۵ ادامه پیدا کند.

مزایای شغل پرستاری

  • کمبود پرستار، برای پرستاران باعث امنیت بالقوه شغلی، گزینه ای برای پیشبرد یا تغییر مسیرهای شغلی در محدوده عمل پرستاری و فرصتهای تحصیل پیشرفته را ارائه می دهد.
  • علاوه بر این پرستاری در حال حاضر فرصتی برای کار در محیط های کاری غیر سنتی مانند مدارس ، سازمان های دولتی و دفاتر ارائه می دهد.
  • از مزایای دیگر شغل پرستاری طیف گسترده ای از تخصص هاست. به این معنی است که پرستار می تواند برای افرادی که علایق متنوعی دارند جذاب باشد.

آنها می توانند از مهارت های پرستاری خود در بسیاری از زمینه های عملی استفاده کنند.

مزایای شغل پرستاری

راه های مختلف برای افزایش درآمد به عنوان پرستار

•           کار اضافه کاری یا شیفت های تلفنی

•           دریافت گواهینامه ها و مدرک های پیشرفته در تخصص هایی با هزینه بالاتر

•           مسافرت به مناطقی با درآمد بالاتر

•           تبدیل شدن به یک مربی پرستار

پرستاری یک حرفه مسئولیت پذیر و پاداش دهنده است، اما همیشه آسان نیست. توسعه مهارت هایی مانند مدیریت استرس، مهارت گوش دادن، دلسوزی و قدرت درونی می تواند به پرستاران کمک کند تا با چالش های روزانه در مسیر شغلی انتخابی خود مواجه شوند.

زمان لازم برای پرستار شدن

بستگی به میزان تحصیلات پرستاری که پیش بینی شده است، تبدیل شدن به یک پرستار می تواند از ۱ تا ۴ سال زمان لازم دارد. پرستارانی که مدرک پیشرفته ای دارند، فراتر از آموزش ابتدایی پرستاری خود، نیاز به آموزش اضافی دارند ، که بسته به میزان اخذ شده، می تواند بین دو تا پنج سال باشد.

منابع

?What can I expect from a nursing career