آموزش پرستاری مدیریت بحران کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله با برخی وظایف پرستاران در بحران های سلامت مانند بروز بیماری کرونا آشنا می شوید. که درادامه ی مقاله ی نقش دانشجویان پرستاری در بیماری کرونا آمده است.

برای دسترسی به مطالب مرتبط از لینک های زیر استفاده نمایید.

کرونا ویروس واستفاده از ماسک صورت و آموزش پرستاری سلامت روان در کرونا

نقش پرستاران در بیماری کرونا و امکانات مورد نیاز پرستاران بحران کرونا

بیماری COVID-19 آموزش پرستاری و نقش پرستاران در بحران های مثل کرونا

وظایف پرستاران در مدیریت بحران سلامت مانند بیماری های همه گیر

  • پرستاران قادر به تشخیص پاسخ های بسیار ظریف بیمار به توصیه های پزشکی هستند.
  • پرستاران می توانند تشخیص دهند که آیا نیاز به درمان تنفسی وجود دارد.
  • پاسخ بیمار به درمان های پزشکی را ارزیابی می کنند.
  • به بیماران آموزشهای خود مراقبتی می دهند.

چرا برای کارکنان مراقبت های بهداشتی ، به ویژه پرستاران ، داشتن آمادگی و آموزش در زمینه آمادگی در برابر حوادث و واکنش اضطراری مهم است

از آنجا که پرستاران بزرگترین مؤلفه نیروی کار مراقبت های بهداشتی را تشکیل می دهند، در صورت بروز یک فاجعه ، اجتناب ناپذیر است که پرستاران مراقب آن قربانیان و بیماران باشند.بسیار مهم است که دانشجویان پرستاری آموزش ببینند و دانش و مهارت لازم برای پاسخگویی را داشته باشند، چه در مراقبت از کسی در خط مقدم فاجعه باشد و چه در بیمارستان باشد.

آموزش پرستاری مدیریت بحران کرونا
آموزش پرستاری مدیریت بحران کرونا
پرستاران برای محافظت از خود در برابر خطر چه می توانند انجام دهند

یکی از اولین موارد داشتن PPE مناسب برای استفاده در حین کار است. PPE مخفف Personal protective equipment به معنای تجهیزات حفاظت فردی می باشد. کارمندان مراقبت های بهداشتی راهکارهای دیگری را برای کمک به محافظت از خود در برابر خطر انجام می دهند، از جمله؛

  • تغییر لباس کار قبل از ورود به خانه
  • دوش گرفتن به محض رسیدن به خانه
  • جدا کردن یک اتاق از خانه و استفاده از آن توسط ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی
  • محافظت از اعضای خانواده با دوری کردن از اعضای خانواده
  • شستن دقیق و مکرر دست

Patient education: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) overview (The Basics)