توانبخشی روانپزشکی

توانبخشی روانپزشکی شامل ارائه ی خدمات به افراد دارای بیماری روانی شدید و مداوم، به منظور کمک به آنها جهت زندگی در جامعه است. این برنامه ها اغلب خدمات پشتیبانی جامعه یا برنامه های پشتیبانی جامعه نامیده می شوند. توانبخشی روانپزشکی علاوه بر بیماری، بر نقاط قوت بیمار نیز متمرکز است و بیمار به طور فعال در برنامه ریزی برنامه درمانی شرکت می کند. این برنامه ها برای کمک به بیمار در مدیریت بیماری و علائم، دسترسی به خدمات مورد نیاز و زندگی موفق در جامعه طراحی می شوند. و در انجام امور زندگی روزمره مانند حمل و نقل، خرید، تهیه غذا، مدیریت پول و بهداشت به مراجعین کمک می کنند.

حمایت اجتماعی و روابط بین فردی به عنوان یک نیاز اصلی برای زندگی موفق در جامعه شناخته می شود. برنامه های توانبخشی روانپزشکی نیز فرصت هایی را برای اجتماعی شدن فرد بیمار فراهم می کند (مانند مراکز ترک تحصیل و مکان هایی که بیمار ها می توانند در آنجا در یک محیط امن و حمایتی در ارتباط دیگران باشند). ارجاع شغلی، آموزش، مربیگری شغلی و پشتیبانی برای مراجعینی که می خواهند به دنبال کار و حفظ شغل خود باشند در دسترس است. برنامه های پشتیبانی جامعه همچنین در مورد بیماری و درمان، به بیمار آموزش داده‌. و به او کمک می کنند تا در صورت لزوم مراقبت های بهداشتی را به دست آورد.

این که بیمار نقش فعالی در شناسایی اهداف توانبخشی داشته باشد دارای اهمیت زیادی است. ارائه ی خدماتی که مهمترین اهداف هر بیمار را برآورده کند می تواند کیفیت زندگی وی را به طور قابل توجهی بهبود ببخشد. و نیز سبب بهبودی شود.

می توانید جهت مطالعه بیشتر درباره موضاعات مرتبط با این مقاله، مطالب زیر را مطالعه نمایید.
توضیحاتی درباره توانبخشی روانپزشکی

مداخلات پرستاری و روانی – اجتماعی

مداخله یکی از مؤلفه های مهم فرآیند پرستاری است. مداخلات روانی-اجتماعی فعالیت های پرستاری هستند که عملکرد اجتماعی و روانی، مهارت های اجتماعی، روابط بین فردی و ارتباطات را بهبود می بخشند. پرستاران غالباً از مداخلات روانشناختی برای کمک به تأمین نیازهای بیمار و دستیابی به نتایج در تمامی زمینه های عملی و نه تنها سلامت روان استفاده می کنند. یعنی ممکن است یک پرستار بخش جراحی بر حسب ضرورت از این مداخلات استفاده نماید. به عنوان مثال یک بیمار مبتلا به دیابت به پرستار می گوید « من قول می دهم فقط یک تکه کیک بخورم زیرا کیک تولد نوه من است». پرستار نیز ممکن است با گفتن جمله «من نمی توانم به شما اجازه دهم که کیک را بخوری زیرا در صورت مصرف، سطح گلوکز خون شما افزایش می یابد و انسولین نمی تواند به درستی تنظیم شود» از حد مجاز رفتاری استفاده نماید.

برای مشاهده متن کامل به نرم افزار آموزش جامع پرستاری مرهم مراجعه نمایید.