شرایط مزمن سلامتی

فناوری پیشرفته ی پزشکی تعداد کودکان زنده مانده با مشکلات مزمن سلامتی را افزایش داده است. علاوه بر این، عوامل محیطی منجر به افزایش برخی از شرایط مزمن سلامتی می شود. در حال حاضر تخمین زده می شود که حدود ۲۶ درصد از کودکان دارای یک بیماری مزمن سلامتی هستند. چند نمونه از بیماریهای مزمن شایع در کودکان سندرم داون، اسپینا بیفیدا، فلج مغزی، آسم، ADHD، دیابت، بیماری مادرزادی قلب، سرطان، هموفیلی، دیسپلازی برونکوپلوموناری و ایدز هستند.

با وجود تفاوت در تشخیص های خاص، همه ی این خانواده ها نیازهای پیچیده ای دارند. و با مشکلات مشابهی روبرو هستند. متغیرهای مختلفی برای ارزیابی هر کودک و خانواده وجود دارد:

 • وضعیت سلامتی واقعی چگونه است؟ آیا وضعیت پایدار است یا تهدید کننده زندگی است؟
 • میزان اختلال در توانایی رشد کودک چیست؟
 • چه نوع روش های درمانی و با چه دفعاتی مورد نیاز است ؟
 • چند بار ویزیت های مراقبت های بهداشتی و بستری شدن در بیمارستان لازم است؟
 • تا چه درجه ای روال خانوادگی مختل می شود؟
سلامت کودک

موضوعات مشترکی که پرستاران می خواهند خانواده ها را برای آن ارزیابی کنند شامل موارد زیر است:

 • همه ی کودکان و نوجوانان با مشکلات مزمن سلامتی به مراقبت های بهداشتی معمول نیاز دارند. موارد ارتقاء سلامت کودکان و مراقبت های بهداشتی حاد باید انجام شود. استفاده از خانه ی پزشکی (که بعداً در این فصل به آن خواهیم پرداخت) برای این جمعیت بسیار مهم است.
 • مراقبت های پزشکی مداوم و ویژه مشکلات بهداشتی باید ارائه شود. به عنوان مثال می توان به نظارت بر عوارض مشکل سلامتی، مدیریت داروها، تنظیمات رژیم غذایی و هماهنگی درمانها اشاره کرد. ارزیابی اثربخشی برنامه درمانی بسیار مهم است.
 • مراقبت اغلب توسط چند متخصص انجام می شود که نیازمند هماهنگی برای برنامه ریزی ویزیت ها، آزمایش ها یا روش ها و رژیم درمانی است.
 • اغلب اقدامات مراقبتی مهارتی مورد نیاز است و ممکن است شامل مکش، تغییر وضعیت بدنی، داروها، روش های تغذیه، درمان های تنفسی، فیزیوتراپی و استفاده از وسایل باشد.
 • نیازهای تجهیزات غالباً پیچیده بوده. و ممکن است شامل مانیتورها، اکسیژن، هواکش ها، دستگاه های موقعیت یابی یا جابجایی، پمپ های تزریق و دستگاه های مکش باشد.
 • نیازهای آموزشی غالباً پیچیده هستند. برقراری ارتباط بین خانواده، تیم ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی، مدیران مدارس و معلمان برای تأمین نیازهای بهداشتی و آموزشی کودک ضروری است.
 • حمل و نقل ایمن به خدمات بهداشتی و مدرسه باید در دسترس باشد. ممکن است موانع متعددی از جمله منابع خانوادگی، مکان و تجهیزات حمایتی وجود داشته باشد.
 • ممکن است منابع مالی برای تأمین نیازها کافی نباشد.
 • مسائل رفتاری شامل تأثیر شرایط بر رفتار کودک و همچنین سایر اعضای خانواده است.
هدف نهایی برای کودکان مبتلا به بیماری مزمن سلامتی دستیابی به سلامت و عملکرد مطلوب است.

شناسایی موانع برای خانواده ها و موانع کلی جامعه مورد توجه پرستاران است. تکامل گروه های حمایتی، حمایت از دسترسی بهتر جامعه به منابع و آموزش افرادی که با این کودکان کار می کنند در مورد شرایط و نیازهای آنها باعث پیشرفت عملکرد خانواده می شود.

جهت مطالعه بیشتر پیرامون این موضوع، به مقالات مراجعه نمایید

برای مشاهده متن کامل به نرم افزار آموزش جامع پرستاری مرهم مراجعه نمایید.