شوک سپتیک (Septic shock)

شوک سپتیک رایج ترین نوع شوک گردش خون بوده و در اثر عفونت گسترده ایجاد می شود. باکتری های گرم منفی شایع ترین عوامل بیماری زا هستند. سایر عوامل عفونی مانند باکتری های گرم مثبت و ویروس ها و قارچ ها نیز می توانند باعث شوک سپتیک شوند.

عوامل خطر شوک سپتیک شامل افزایش استفاده از روش های تهاجمی و تجهیزات پزشکی وارد شونده به بدن، افزایش تعداد میکروارگانیسم های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک و جمعیت مسن تر است. سایر بیماران در معرض خطر کسانی هستند که سوءتغذیه یا سرکوب سیستم ایمنی دارند و کسانی که بیماری مزمن دارند (به عنوان مثال دیابت شیرین و هپاتیت).

جهت مطالعه بیشتر درباره موضوعات مرتبط با این مقاله، میتوانید مقالات زیر را مطالعه نمایید.

علائم

در مرحله اولیه شوک سپتیک:

 • ممکن است فشار خون در حد طبیعی (یا فشار خون پایین اما به مایعات پاسخگو باشد) باقی بماند.
 • ضربان قلب و تنفس افزایش می یابد.
 • برون ده قلب بالا با گشاد شدن عروق افزایش می یابد.
 • هایپرترمیا (تب دار) با پوستی گرم و برافروخته و پالس های محدود شونده مشاهده می شود.
 • خروجی ادرار طبیعی یا کاهش یافته است.
 • وضعیت دستگاه گوارش به خطر افتاده است (به عنوان مثال حالت تهوع، استفراغ، اسهال یا کاهش صدای روده).
 • تغییرات کم در وضعیت ذهنی.

با پیشرفت عفونت:

 • برون ده قلب کم با انقباض عروق
 • کاهش بیشتر فشار خون
 • پوست خنک و رنگ پریده
 • دما طبیعی یا کمتر از حد طبیعی است
 • ضربان قلب و تنفس سریع است
 • آنوریا (فقدان ادرار)
 • اختلال عملکرد چند عضو در حال پیشرفت به سمت نقص عمده است
آشنایی با شوک سپتیک

درمان

 • نمونه های خون، خلط، ادرار و زخم برای شناسایی و از بین بردن علت عفونت جمع آوری می شود.
 • مسیرهای بالقوه عفونت از بین می روند (در صورت لزوم کاتتر IV تغییر می یابند).
 • آبسه ها تخلیه می شوند و مناطق نکروزه از بین می روند.
 • جایگزینی مایعات اعمال می شود.
 • درمان با آنتی بیوتیک های وسیع لطیف شروع می شوند.
 • پروتئین فعال شده نوترکیب C انسانی (rhAPC) به بیمارانی که دارای اختلال عملکرد اندام انتهایی و خطر مرگ هستند تجویز می شود.
 • مکمل های غذایی تهاجمی (پروتئین بالا) ارائه می شود. تغذیه روده ای ترجیح داده می شود.

مداخلات پرستاری

 • بیماران در معرض سپسیس و شوک سپتیک را شناسایی کنید.
 • پس از شستشوی دقیق دست، تمام روشهای تهاجمی را با روش صحیح آسپتیک انجام دهید.
 • کاتتر IV، محل های سوراخ شریانی و وریدی، برش های جراحی، زخم های ضربه ای، کاتتر ادرار و زخم های فشار را از نظر علائم عفونت کنترل کنید.
 • در صورت تجویز برای دمای بالاتر از ۴۰ درجه سانتیگراد از استامینوفن یا پتو هیپوترمی برای کاهش دمای بدن بیمار استفاده کنید
 • مایعات و داروهای تجویز شده IV را تزریق کنید.
 • سطح عوامل خون را کنترل کنید (سطح آنتی بیوتیک، ازت اوره خون و کراتینین، شمارش گلبول های سفید خون، سطح هموگلوبین و هماتوکریت، تعداد پلاکت ها، مطالعات انعقادی).
 • وضعیت همودینامیک، میزان مصرف و خروجی مایعات و وضعیت تغذیه را کنترل کنید.
 • برای تعیین نیاز روزانه به پروتئین، وزن روزانه و سطح آلبومین و پره آلبومین سرم را کنترل کنید.

برای مشاهده متن کامل به نرم افزار آموزش جامع پرستاری مرهم مراجعه نمایید.