PHN ها از فرآیند پرستاری در تمام سطوح عملی استفاده می کنند.

PHN ها باید اجزای فرایند پرستاری (ارزیابی، تشخیص، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی) را در سه سطح عمل تنظیم کنند.

اعمال روند در سطح فردی/ خانوادگی

ارزیابی جامعه

 • با ذکر یک مثال به شرح این مهم در بهداشت جامعه می پردازیم. طی پژوهشی وضعیت سلامت کودکان در جامعه مورد بررسی قرار گرفت. در طی فرآیند ارزیابی جامعه بخش بهداشت، اطلاعات مربوط به وضعیت سلامت کودکان از موارد زیر به دست آمد:
 • پرستاران بهداشت عمومی افرادی بودند که با خانواده ها در کلینیک ها، مدارس و خانه ها کار می کردند
 • شرکای اجتماعی که با خانواده ها کار می کردند شامل ارائه دهندگان خدمات بهداشتی، کارکنان بهداشت روان، مددکاران اجتماعی و مدارس بودند
 • اطلاعات برنامه غربالگری پیش دبستانی در مورد تعداد کودکان خردسال با تاخیر رشد و مشکلات در ۵ سال گذشته بررسی گردید.
 • داده های اداره خدمات اجتماعی شهرستان درباره تعداد بدرفتاری و بی توجهی به کودکان در ۵ سال گذشته بررسی گردید.

PHN ها در جلسات متعددی شرکت کردند که لیست طولانی موارد مشخص شده در ارزیابی جامعه را در اولویت قرار داد. یکی از مهمترین اولویت های جامعه بروز موارد زیر بود:

 • کاهش تعداد کودکان در معرض خطر تأخیر در رشد
 • آسیب دیدگی و بیماری به دلیل تربیت ناکافی توسط والدینی که دارای مشکلات بهداشت روانی هستند.
 • در طرح بهداشت جامعه هدف کاهش تعداد کودکان با تاخیر در رشد و آسیب و بیماری های ناشی از فرزندپروری ناکافی تدوین گردید. بخش بهداشت محلی با حمایت شرکای بهداشتی جامعه تصمیم گرفتند که این اولویت را از طریق یک استراتژی بازدید کننده در منزل برطرف کنند. بازدید از منزل، وضعیت محیطی کودک و توانایی والدین را برای رفتار مناسب بهبود می بخشد. اگرچه مشکلات بهداشت روانی والدین منبع اصلی فشار روانی برای کودکان است اما این آسیب پذیری می تواند از طریق حمایت از دیگران و یک محیط مراقبت برطرف شود.
 • دیدار از خانه در خانواده ها مثالی از عمل در سطح فردی است زیرا مداخلات با هدف تغییر دانش، نگرش، عملکرد و رفتار والدین به خانواده ها ارائه می شود.
 • PHN انعطاف پذیری، دارایی و عوامل محافظتی و همچنین مشکلات، کمبودها و خطرات سلامتی خانواده را ارزیابی کرد. PHN همچنین سعی کرد برداشت از وضعیت برخی کودکان را که به دلیل وضعیت افسرده دشوار بود استخراج کند. این فرایند مرحله ای مهم است زیرا اغلب ممکن است درک مراجعه کننده از مشکلات یا نقاط قوت خود با ارزیابی حرفه ای PHN همسو نباشد.
 • همه اقدامات پرستاری بهداشت عمومی، فارغ از سطح عمل، مبتنی بر رابطه است. یک رابطه توأم با اعتماد احتمال موفقیت را افزایش می دهد.
اعمال فرآیند پرستاری

فرآیند پرستاری بهداشت عمومی: تشخیص

 • تشخیص: افزایش خطر تأخیر در رشد، آسیب دیدگی و بیماری به دلیل تربیت ناکافی توسط والدین که افسردگی را تجربه می کنند.
 • جمعیت در معرض خطر: کودکان کوچکی که توسط والدین که دچار مشکلات بهداشت روانی هستند تربیت می شوند
 • سطح پیشگیری: پیشگیری ثانویه زیرا خانواده ها خطر مشخصی دارند

جهت مطالعه بیشتر پیرامون این موضوع، به مقالات مراجعه نمایید.

فرآیند پرستاری بهداشت عمومی: برنامه ریزی (شامل انتخاب مداخلات)

بر اساس ارزیابی این خانواده ها PHN اهداف میان مدت معنادار، قابل اندازه گیری و قابل دستیابی را تعریف نمود. در خانواده هایی که بیماری روانی دارند (در واقع در بیشتر خانواده ها) تغییر رفتار به میزان بسیار کمی اتفاق می افتد.

از سویی نتیجه شاخص های وضعیت سلامت قابل اندازه گیری نیز مورد مطالعه قرار گرفتند. به عنوان مثال هیچ نشانه یا گزارشی از بدرفتاری با کودک وجود نداشت. کودک به طور منظم در پیش دبستانی شرکت می کرد و مطابق با برنامه پیشنهادی، معاینات کودک به خوبی انجام می گرفت.

PHN مداخلاتی را که شامل همکاری، مدیریت موارد، آموزش بهداشت، عملکردهای تفویض شده و ارجاع و پیگیری بود انتخاب کرد. PHN در انتخاب این مداخلات شواهدی از اثربخشی، حمایت سیاسی، مقبولیت خانواده، مقرون به صرفه بودن، قانونی بودن، اخلاقی بودن، بیشترین پتانسیل برای حصول نتیجه موفقیت آمیز و سطح پیشگیری را در نظر گرفت.

بهداشت عمومی

فرآیند پرستاری بهداشت عمومی: پیاده سازی

PHN توالی و دفعات مراجعه به خانه را بر اساس ارزیابی از هر خانواده تعیین کرد. بعضی از خانواده ها هفته ای یک بار  بعضی دو بار در هفته و بعضی دیگر دو بار در ماه مورد بازدید قرار می گرفتند.

فرآیند پرستاری بهداشت عمومی: ارزیابی

PHNدر هر بار بازدید از منزل برنامه ها را ارزیابی و اصلاح می کرد و به طور مرتب درباره پیشرفت آنها به کودکان و سایر مراقبان بازخورد می داد. PHN نتایج را مستند کرد و آنها را با شاخص های انتخاب شده مقایسه نمود.

PHN نتایج او را در جلسات نظارتی منظم خود به سرپرست خود گزارش داد. PHNهمچنین با PHN های دیگر که با خانواده های مشابه سر و کار داشتند در مورد مسائل معمول و بهترین روش ها کار می کردند صحبت کرد و آنچه را که آموخته بود در عمل خود استفاده کند

برای مشاهده متن کامل به نرم افزار آموزش جامع پرستاری مرهم مراجعه نمایید.