اقتصاد مراقبت های بهداشتی

شواهد محکمی وجود دارد که نشان می دهد فقر می تواند به طور مستقیم با نتایج بهداشتی ضعیف ارتباط داشته باشد. نتایج ضعیف بهداشتی منجر به کاهش نتایج آموزشی برای کودکان، تغذیه نامناسب، بهره وری پایین در نیروی کار بزرگسالان و رشد اقتصادی ناپایدار در یک جمعیت، جامعه یا کشور می شود. با این حال، بهبود وضعیت بهداشت و سلامت اقتصادی به برابری در سیاست هایی بستگی دارد که استانداردهای زندگی را برای همه اعضای یک جامعه از جمله فقرا بهبود می بخشد. برای حرکت به سمت بهبود سلامت جمعیت  باید سرمایه گذاری در بهداشت عمومی توسط همه سطوح دولت انجام گیرد.

بهداشت و اقتصاد عمومی

اقتصاد‌‌ علمی است که به استفاده از منابع  از جمله تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات مربوط می شود. اقتصاد سلامت[۱] به معنای آن است که منابع کمیاب چگونه بر صنعت مراقبت های بهداشتی تأثیر می گذارند. اقتصاد بهداشت عمومی[۲] بر تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات در رابطه با بهداشت عمومی و صرف منابع به بهترین وجه برای نجات جان افراد یا افزایش کیفیت زندگی مربوط می شود.

اقتصاد‌ ابزاری را برای ارزیابی دستیابی جامعه به خواسته ها و نیازهایش در رابطه با منابع محدود فراهم می کند. علاوه بر تصمیم گیری روزمره در مورد استفاده از منابع، تمرکز بر ارزیابی اقتصاد در مراقبت های بهداشتی رو به رشد است در حالی که در گذشته تمرکز محدودی در ارزیابی اقتصاد بهداشت عمومی وجود داشته است. این نوع ارزیابی به ارائه چالش هایی برای سیاست گذاران عمومی (قانونگذاران) کمک خواهد کرد.

تأمین مالی بهداشت عمومی غالباً به دلیل دیدگاه ها و اولویت های افراد و گروههای جامعه که ممکن است با دیدگاههای صنعت بهداشت عمومی متفاوت باشد موجب تضاد می شود. اگر پول برای مراقبت های بهداشت عمومی هزینه شود منابع مالی برای سایر نیازهای عمومی مانند آموزش، حمل و نقل، تفریح ​​و دفاع محدود می شود. وقتی می خواهیم بحث کنیم که باید هزینه بیشتری برای مراقبت های بهداشتی یا پیشگیری در سطح جمعیت هزینه شود داده هایی در دسترس است که نشان می دهد سرمایه گذاری در این زمینه نتایج خوبی به همراه خواهد داشت.

امور مالی بهداشت عمومی[۳] یک زمینه در حال رشد علمی و عملی است که شامل دستیابی، مدیریت و استفاده از پول برای بهبود سلامت جمعیت از طریق استراتژی های پیشگیری از بیماری و ارتقاء سلامت است. همچنین این زمینه از مطالعه بر ارزیابی میزان استفاده از پول و تأثیر آن بر سیستم بهداشت عمومی متمرکز است.
آشنایی با اقتصاد مراقبت های بهداشتی

اگرچه سال هاست که سیستم بهداشت عمومی فقط شامل آژانس های بهداشت عمومی دولتی مانند بخش های بهداشت در نظر گرفته شده است، امروزه سیستم بهداشت عمومی بسیار گسترده تر شناخته شده و شامل مدارس، صنعت، رسانه ها، آژانس های حفاظت از محیط زیست، سازمانهای داوطلبانه و .. است. این بخش ها می توانند نقشی اساسی در بهبود سلامت جمعیت داشته باشند.

هدف امور مالی بهداشت عمومی حمایت از خدمات بهداشتی پیشگیرانه متمرکز بر جمعیت است. بر همین اساس چهار اصل ارائه شده است که چگونگی وقوع تأمین مالی بهداشت عمومی را توضیح می دهند:

 • منبع و استفاده از پول فقط توسط دولت کنترل می شود.
 • دولت خود پول را کنترل می کند، اما بخش خصوصی نحوه استفاده از پول را کنترل می کند.
 • بخش خصوصی پول را کنترل می کند، اما دولت نحوه استفاده از پول را کنترل می کند.
 • بخش خصوصی پول و نحوه استفاده از آن را کنترل می کند.

خدمات ارائه شده در سطح دولت شامل موارد زیر است:

 • سیاست گذاری
 • حفاظت از بهداشت عمومی
 • جمع آوری و اشتراک اطلاعات در مورد سیستم های مراقبت و بهداشتی
 • ایجاد ظرفیت برای سلامت جمعیت
 • خدمات مراقبت مستقیم

نمونه هایی از خدمات ارائه شده در سطح ملی شامل موارد زیر است:

 • نظارت بر بهداشت محیط
 • برنامه ریزی سلامت جمعیت
 • مدیریت بحران
 • جلوگیری از بیماری های واگیر و عفونی
 • خدمات مراقبت مستقیم

وقتی دولت پول را تهیه می کند اما بخش خصوصی بخش تصمیم می گیرد که چگونه استفاده شود پول از محل تجارت و پس انداز مالیات فردی مربوط به هزینه های خصوصی برای مراقبت های پیشگیری از بیماری تأمین می شود. وقتی مشاغلی خدمات پیشگیری از بیماری و ارتقاء سلامت را به کارمندان و بعضاً خانواده ها مانند ایمن سازی، غربالگری بهداشت و کار در کشور ارائه می دهد، مالیات مشاغل کاهش می یابد. این روش وسیله ای در نظر گرفته می شود که از طریق آن دولت از طریق پس انداز مالیاتی به مشاغل پول می دهد تا از آنها برای مراقبت های بهداشتی مردم استفاده کند.

وقتی بخش خصوصی پول را تأمین می کند اما دولت تصمیم می گیرد که چطور به طور داوطلبانه یا غیرارادی استفاده شود. این پول برای خدمات مراقبت های پیشگیرانه برای جمعیت های خاص استفاده می شود. به عنوان مثال سازمان ایمنی و بهداشت شغلی صنعت را ملزم به تأمین بودجه برای رعایت برخی از استانداردهای ایمنی برای استفاده از ماشین آلات ، کیفیت هوا، تهویه و محافظت از عینک برای کاهش بیماری و آسیب می کند. این تأثیر در کاهش آسیب های مربوط به شغل در کل جمعیت است.

وقتی بخش خصوصی مسئولیت پول و استفاده از منابع را به عهده داشته باشد، منافع حاصل از آن بسیار است. به عنوان مثال یک صنعت ممکن است واکسن آنفلوانزا را برای کارگران و خانواده ها ارائه دهد که ممکن است منجر به مصونیت در جامعه شود.

اقتصاد مراقبت بهداشتی

عواملی که هزینه های مراقبت های بهداشتی را تحت تأثیر قرار می دهند

اقتصاددانان بهداشت، ارائه دهندگان، پرداخت کنندگان و سیاستمداران توضیحات مختلفی را در مورد سرعت سریع افزایش هزینه های بهداشتی در مقایسه با رشد جمعیت بررسی کرده اند. اینکه افراد به مرور زمان مراقبت های بهداشتی بیشتری مصرف کرده اند توضیح مناسبی نیست. عوامل زیر اغلب به عنوان عامل افزایش کل و سرانه هزینه های مراقبت های بهداشتی از سال ۱۹۶۰ ذکر شده است (شکل ۱-۳):

 • تورم
 • تغییرات جمعیتی
 • فناوری
 • میزان خدمات
اقتصاد
اجزای توسعه ی خدمات بهداشتی

جمعیت شناسی مؤثر بر مراقبت های بهداشتی

یک تغییر عمده جمعیتی که در حال انجام است پیر شدن جمعیت است. تغییرات جمعیت نیز تحت تأثیر بیماری هایی مانند سندرم نقص ایمنی اکتسابی و اپیدمی های شیمیایی قرار دارد. این تغییرات برای خدمات بهداشتی ارائه دهندگان تأثیر دارد و بر هزینه های کلی مراقبت های بهداشتی اثر می گذارد. از آنجا که اکثر افراد مسن و سایر جمعیت های خاص از طریق برنامه های بودجه ای عمومی خدمات دریافت می کنند نیازهای رو به رشد بهداشتی در میان این جمعیت ها تأثیر زیادی بر هزینه ها، پرداخت ها و ارائه دهندگان خدمات درمانی و بیمه ای دارد.

فناوری

معرفی فناوری جدید توانایی ارائه خدمات مراقبت را افزایش می دهد اما می تواند با افزایش هزینه های مراقبت همراه باشد. هزینه ی استفاده از فناوری جدید و پیچیده به سیستم معمولاً زیاد است. با این حال مراجعان اغلب خواستار دسترسی به این فناوری هستند و ارائه دهندگان می خواهند از آن استفاده کنند. از سویی پرداخت کنندگان هزینه سعی کرده اند استفاده از برخی از فن آوری ها را در تلاش برای پایین آوردن هزینه های مراقبت های بهداشتی محدود کنند.

بیماری مزمن

بیماری مزمن عاملی است که تأثیر خود را بر هزینه های مراقبت های بهداشتی نشان می دهد. بیماری‌ مزمن حدود ۷۰ درصد مرگ و میر و ۷۵ درصد از کل هزینه های مراقبت های بهداشتی را در سال ۲۰۱۳ به خود اختصاص داد. مزمن ترین بیماری پزشکی سکته مغزی است.

برای مشاهده متن کامل به نرم افزار آموزش جامع پرستاری مرهم مراجعه نمایید.

اقتصاد مراقبت های بهداشتی

[۱] Health Economics

[۲] Public health economics

[۳] Public Health Finance