سرطان

سرطان یک فرآیند بیماری است که با تغییر شکل سلول غیر طبیعی در اثر جهش ژنتیکی DNA سلولی آغاز می شود.

پاتوفیزیولوژی

سلول غیر طبیعی در این بیماری یک کلون (مجموعه ی سلولی) تشکیل می دهد و با نادیده گرفتن پیام های تنظیم کننده ی رشد در محیط اطراف سلول، شروع به تکثیر غیر طبیعی می کند. از این رو سلول ها ویژگی های تهاجمی پیدا می کنند و تغییراتی در بافت های اطراف ایجاد می شود. سلول های سرطانی به این بافت ها نفوذ کرده و به رگ های لنفاوی و خونی دسترسی پیدا می کنند و به مناطق دیگر بدن منتقل می شوند. این پدیده متاستاز نامیده می شود (سرطان به سایر قسمت های بدن گسترش می یابد).

سلول های سرطانی به عنوان نئوپلاسم های بدخیم توصیف می شوند و توسط بافت مبدأ طبقه بندی و نامگذاری می شوند. نارسایی سیستم ایمنی بدن در تخریب سریع سلول های غیر طبیعی باعث می شود که این سلول ها بزرگ شوند و دیگر توسط مکانیسم های ایمنی طبیعی کنترل نشوند. دسته ی خاصی از عوامل یا عوامل دخیل در سرطان‌زایی (تغییر شکل بدخیم) شامل ویروس ها و باکتری ها، عوامل فیزیکی، عوامل شیمیایی، عوامل ژنتیکی یا خانوادگی، عوامل رژیم غذایی و عوامل هورمونی است. بیشتر سرطان‌ها در مردان و افراد بالای ۶۵ سال رخ می دهد. سرطان همچنین در کشورهای صنعتی شیوع بیشتری دارد.

سرطان

علائم

سلول های‌ سرطانی با تهاجم و متاستاز از اندامی یا بخشی از بدن به قسمت دیگر منتقل می شوند. بنابراین تظاهرات مربوط به سیستم مربوطه ناشی از اثر سرطان بر اندام و درجه ی اختلال است (نوع خاص سرطان را ببینید). به طور کلی سرطان باعث کم خونی، ضعف، کاهش وزن (دیسفاژی، بی اشتهایی، انسداد) و درد (اغلب در مراحل آخر) می شود. علائم از تخریب بافت و جایگزینی آن با بافت سرطانی غیرفعال یا بافت سرطانی بیش فعال (به عنوان مثال اختلال در مغز استخوان و کم خونی یا تولید بیش از حد استروئیدهای آدرنال)، فشار بر بافت های های اطراف افزایش نیازهای متابولیکی و ایجاد اختلال در تولید سلول های خونی متفاوت است.

تشخیص

غربالگری برای تشخیص سرطان در مراحل اولیه معمولاً بر روی سرطان‌هایی که بیشترین میزان بروز را دارند. یا مواردی که در صورت تشخیص زودرس میزان زنده ماندن بهبود می یابد متمرکز است. نمونه هایی از این سرطان‌ها شامل پستان، روده بزرگ، گردن رحم، آندومتر، بیضه، پوست و حلق است. بیماران مشکوک به سرطان تحت آزمایش های گسترده ای برای تعیین وجود و میزان تومور قرار می گیرند. موارد زیر نیز در هنگام تشخیص ‌سرطان باید بررسی گردند:

گسترش احتمالی (متاستاز) بیماری یا حمله به سایر بافت های بدن

ارزیابی عملکرد سیستم ها و اندام های درگیر و غیر درگیر بدن

 بافت و سلولها را برای و ارزیابی مرحله و درجه تومور از طریق بیوپسی

آزمایش های تشخیصی شامل شناسایی مارکر تومور، مشخصات ژنتیکی، مطالعات تصویربرداری شامل ماموگرافی، MRI، توموگرافی کامپیوتری [CT]، فلوئوروسکوپی، سونوگرافی، آندوسکوپی، تصویربرداری پزشکی هسته ای و توموگرافی انتشار پوزیترون [PET]

برای مشاهده متن کامل به نرم افزار آموزش جامع پرستاری مرهم مراجعه نمایید.

تشخیص سرطان