سمعک (Acousticon)

سمعک وسیله ای است که اصوات تکلم و محیط توسط یک میکروفون دریافت و به سیگنال های الکتریکی تبدیل، تقویت  و مجدداً به سیگنال های شنوایی تبدیل می گردد. بسیاری از وسایل کمک شنوایی برای کاهش شنوایی حسی عصبی وجود دارند که تون ها و  فرکانس های پایین را مهار و شنوایی را برای فرکانس های بالا تقویت می کند.

افراد نیازمند به سمعک:

 • افراد دارای کاهش شنوایی بیش از ۳۰ دسی بل در دامنه ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ هرتز در گوش با شنوایی بهتر.
 • افرادی که نمرات تمییز پایینی در اودیوگرام دارند (مثلا ۲۰%).
سمعک و انواع آن

محدودیت های سمعک:

 • سمعک صدا را بلند تر کرده اما توانایی فرد را برای تمییز لغات یا درک گفتار بهبود نمی دهد.
 • سمعک‌ها تمام اصوات  حتی صدای پس زمینه که می تواند اختلال در استفاده کننده از سمعک ایجاد نماید را تقویت می نماید.  از این رو سمعک‌های کامپیوتری برای حذف صدای پس زمینه در دسترس هستند و می توانند فرکانس های برنامه ریزی شده خاص را یا تمام فرکانس ها را تقویت کنند.

کادر درمانی که سمعک را تجویز می کنند باید استفاده کنندگان را در صورت بروز شرایط زیر به پزشک ارجاع دهند:

 • بدشکلی های مادرزادی یا  بدشکلی ناشی از تروما مشهود در گوش
 • ترشح فعال از گوش در طی ۳ ماه گذشته
 • کاهش ناگهانی یا پیشرونده در شنوایی در سه ماه گذشته
 • شکایت از سرگیجه یا وزوزگوش
 • کاهش شنوایی یک طرفه که بطور ناگهانی بروز کرده و یا این که در طی ۳ ماه گذشته رخ داده باشد.
 • شکاف هوایی- استخوانی [۱]۱۵ دسی ذبل یا بیشتر در فرکانس ۵۰۰۰٬ ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ هرتز در اودیومتری
 • تجمع غیر عادی سرومن یا اجسام خارجی در مجرای خارجی شنوایی
 • درد یا ناراحتی در گوش

جهت مطالعه بیشتر پیرامون این موضوع، به مقالات زیر مراجعه نمایید.

جدول: انواع سمعک ها و مزایا و معایب

محل (دامنه کاهش شنوایی)مزایامعایب
سمعک بدن، معمولاً روی تنه ( خفیف – شدید)جدا   بودن  دریافت کننده  و میکروفون از بازخورد صوتی جلوگیری کرده و تقویت صوت را افزایش  می دهد.  معمولا ًدر محیط مدرسه بکار می رود.بزرگ بوده  و نیاز به سیم  بلند دارد که ممکن است از نظر زیبایی ناخوشایند باشد. برخی اصوات با فرکانس بالا از بین می روند.
پشت گوشی ( خفیف – شدید)مقرون  به صرفه، قوی، بدون سیم های بلند با کاربرد آسان در کودکان.  با تطبیق افزایش سن کودک تطبیق یافته و تنها نیاز به تعویض قالب دارد.اندازه بزرگ
داخل گوشی (خفیف- متوسط تا شدید)سمعک یک تکه ی متناسب با گوش و فاقد لوله یا سیم. میکروفون ظریف در گوش قرار می گیرد. وضعیت قرار گرفتن طبیعی تر و از نظر زیبایی ظاهر بهتری دارد.اندازه کوچک تر، خروجی را محدود     می کند. ممکن است بیمارانی که آرتریت داشته یا   اینکه قادر به انجام مهارت های دستی نیستند با اندازه کوچک سمعک یا باتری آن مشکل پیدا کنند و سمعک های پشت گوشی برای آن ها کارآمدتر است.
داخل کانال شنوایی     (خفیف- متوسط تا شدید)شبیه سمعک های داخل گوشی است،     دید کمتری دارد و از نظر زیبایی مطلوب تر می باشد.کوچکتر از سمعک های داخل گوشی بوده و نیاز به مهارت دست خوب برای جایگزینی دارد.
سمعک

برای مشاهده متن کامل به نرم افزار آموزش جامع پرستاری مرهم مراجعه نمایید.


۱- air bone gap