مراقبت های پرستاری در دوره ی قبل از عمل

به مجموعه اقداماتی که برای آماده سازی جسمی و روانی بیمار جهت جراحی انجام می شود. مراقبت های پرستاری قبل از عمل می گویند. در این زمان باید تمام برآیندهای مورد انتظار با توجه به نوع جراحی در فرآیند پرستاری مشخص گردد و پیش بینی های لازم مانند رزرو خون، مصرف داروی مورد نیاز، رضایت آگاهانه و آموزش های قبل از عمل صورت پذیرد.

انتقال بیمار به اتاق عمل

در هنگام انتقال بیمار معمولاً با استفاده از یک لیست موارد مختلف مورد نیاز بررسی می شود تا بیمار به بهترین نحو به اتاق عمل انتقال یابد.

مراقبت های پرستاری در دوره ی قبل از عمل
همچنین در هنگام انتقال بیمار به اتاق عمل به نکات زیر توجه گردد:
 • آشنایی با روی هی جراحی برای پیش بینی نیازهای بیمار
 • فرد پذیرش کننده خود را به بیمار معرفی کند
 • آموزش فرآیندهای لازم قبل از جراحی به بیمار
 • مشخصات بیمار را با پرونده، دستبند و لیست عمل مطابقت دهید.
 • محتوای فرم رضایت نامه عمل و برائت نامه و آگاهی توسط بیمار و همراه قانونی او بررسی شود
 • کنترل بیمار از نظر سوابق اعمال جراحی، بیماری های زمینه ای، حساسیت دارویی
 • ثبت آخرین علائم حیاتی گرفته شده در برگ قبل از عمل
 • ایجاد مسیر تزریق وریدی با استفاده از آنژیوکتتر مناسب
 • زدودن موی ناحیه ی عمل و محل اتصال پلیت کوتر
 • آزمایش ها، رادیوگرافی، سونوگرافی و…. مورد نیاز عمل یا مورد درخواست جراح در پرونده موجود باشد. و موارد غیر عادی گزارش داده شود
 • بیمار از نظر هر گونه وسایل اضافی (گیره ی سر، النگو، انگشتر، دندان مصنوعی و… ) بررسی شود
 • بیمار از نظر داشتن هر گونه آرایش (لاک و… ) بررسی شود
 • بیمار لباس مناسب اتاق عمل (گان، شلوار و کلاه یک بار مصرف) به تن داشته باشد
 • بیمار ناشتا (NPO) باشد (مدت زمان NPO با توجه به سن تعیین می شود و در نوزادان ۳-۱ ماه ۴ ساعت، بیماران ۶-۳ ماه ۶ ساعت و بیماران ۶ ماه به بالا ۸ ساعت)، استثنای قاعده NPO برای بیمارانی است که داروی خوراکی خاصی را مصرف می کند که لازم است حتما صبح قبل از جراحی مصرف کند. داروهای قلبی عروقی، دیابت و داروهای خاص دیگر لازم است که مصرف شوند حتی اگر بیمار چیز دیگری مصرف نکند.
 • قبل از عمل مثانه بیمار تخلیه و ساعت آن در پرونده ثبت شود. در مورد بیمارانی که سوند ادراری دارند حجم ادرار در هنگام تحویل یاداشت شود
 • آمادگی های قبل از عمل انجام شده باشد
می توانید جهت مطالعه بیشتر درباره این موضوع، مقاله وظایف پرستار جراحی را مطالعه نمایید.
 • داروهای لازم قبل ازعمل گرفته شده باشد
 • وسایل مورد نیاز عمل به موقع تحویل گرفته شود
 • از وسایل قیمتی بیمار (پروتز و… ) به خوبی محافظت شود و در صورت نیاز به استریل شدن به موقع استریل شود
 • بیمار از برانکارد بخش به برانکارد اتاق عمل با حفظ حریم انتقال دهید.
 • برانکارد را کنار تخت ببرید. و پس از قفل کردن چرخ ها،  بیمار را برروی آن منتقل کنید. نرده های برانکارد را بالا بکشید. (در صورت عمل جراحی سرپائی مددجو می­تواند راه برود). درصورتیکه بیمار محدودیت حرکتی دارد از تخت خودش برای انتقال استفاده کنید.
 • حریم خصوصی بیمار را با پوشش مناسب حفظ شود (همراه بودن پرستارهمگن با بیماران خانم الزامی است)
 • در حین انتقال درصورت داشتن سرم، سوند یا انواع کاتتر آنها را به نحوه صحیح و ایمن حفظ و ثابت گردد
 • دربیمارانی که دستور رزرو فرآورده های خونی دارند. از آماده‌بودن فرآورده های خونی اطمینان حاصل شود.
 • در صورت نیاز بیمار به تزریق فرآورده های خونی، هنگام تحویل‌گرفتن فرآورده ها. مشخصات بیمار با مشخصات کیسه ها و درخواست آن چک شود.
 • فراهم کردن مسکن های مورد نیاز احتمالی برای بیمار حسب دستور پزشک
 • اجازه ی ملاقات خانواده با بیمار قبل از انتقال
 • هدایت خانواده را به محل انتظار مناسب و تحویل وسائل اضافی بیمار به همراهان وی
 • با اطلاع به سرپرستار بخش بیمار از بخش خارج شود
 • در طول انتقال درصورت هوشیاری بیمار با او ارتباط گردد تا اضطراب وی کاهش یابد. (پرستار همیشه باید درمحاذات قفسه سینه بیمار کنار برانکار قرارگیرد)
 • تخت و وسائل بعد از عمل، برای پذیرش بیمار پس از عمل جراحی آماده گردد.
 • بیمار را به مسئول پذیرش اتاق عمل تحویل دهید.

آزمایش های لازم قبل از جراحی ها

 • CBC در تمام سنین باید انجام شود ( اعتبار ۳ماه )
 • رادیوگرافی در افراد بالای ۶۰ سال انجام شود ( اعتبار ۶ ماه )
 • ECG در سنین بالا ی ۴۰ سال در هنگام بستری انجام شود
 • بیمار می تواند بعضی از وسایل خود ماند سمعک را تا قبل از بیهوشی با خود داشته باشد
 • تحویل بیمار به اتاق عمل باید توسط کادر درمانی انجام شود و باید تا پایان پذیرش در کنار بیمار بماند
 • در انتقال بیمار از بخش به اتاق عمل و بالعکس، انتقال وظیفه همکاران درمانی و خدمه مربوطه است نه همراه بیمار
عمل

برائت قبل از عمل

برائت قبل از عمل به عهده ی مراقبت دهنده ی اولیه ی بیمار است که معمولاً پزشک معالج یا پرستار درمانگر با آشنایی کامل از تاریخچه ی طبی و وضعیت جاری بیمار است و می تواند به اندازه ی کافی خطر ناشی از جراحی برای بیمار را بررسی کرده و به او یا همراهان گوشزد کند. این بررسی و شناخت خطر پیش از عمل موجب جراحی ایمن و مطمئن تر برای بیمار می شود. در تعیین ریسک جراحی و برائت قبل از عمل جراحی، در نظر گرفتن موارد زیر ضروری است:

 • نوع جراحی برنامه ریزی شده.
 • احتمال دفع خون در حین جراحی
 • سن بیمار
 • وضعیت عمومی و بیماری های همزمان
 • سابقه ی طبی و جراحی قبلی
 • داروهای مصرفی جاری
 • بررسی مصرف داروهای گیاهی یا مکمل ها، مصرف الکل، مصرف مواد، مصرف سیگار، آلرژی ها، سابقه خانوادگی.