چگونه می توان مصاحبه با بیمار را انجام داد؟

محیط

پرستار باید ارزیابی روانشناختی را در محیطی راحت، خصوصی و امن برای بیمار و پرستار، انجام دهد. محیطی که نسبتاً آرام باشد به بیمار این امکان را می دهد که توجه کامل خود را به مصاحبه جلب کند. انجام مصاحبه در مکانی مانند اتاق مخصوص خود بیمار، این اطمینان را به او می دهد. که هیچ کس از آنچه در مورد آن بحث می شود سخنی به میان نمی آورد. البته اگر بیمار برای پرستار ناشناخته باشد یا سابقه رفتار تهدیدآمیز داشته باشد نباید مکان جداگانه ای برای مصاحبه انتخاب شود. پرستار باید از ایمنی خود و بیمار، حتی اگر نیاز به حضور فرد دیگری در هنگام ارزیابی باشد اطمینان حاصل کند.

ورود خانواده و دوستان

اگر اعضای خانواده، دوستان یا سرپرستان بیمار را همراهی کرده اند پرستار باید درک آن ها از رفتار و وضعیت عاطفی بیمار را به دست آورد. چگونگی تحقق این امر به شرایط بستگی دارد. گاهی اوقات بیمار اجازه نمی دهد که پرستار مصاحبه ای جداگانه با اعضای خانواده انجام دهد. پس آن پرستار باید توجه داشته باشد که دوستان یا خانواده بیمار ممکن است در حضور بیمار احساس راحتی نکنند و اطلاعات محدودی ارائه دهند، یا ممکن است بیمار‌بدون حضور خانواده یا دوستان، مایل به شرکت در ارزیابی نباشد و این احتمال نیز وجود دارد که مقدار یا نوع اطلاعات پرستار را محدود کند. بنابراین بهتر است که حداقل بخشی از ارزیابی، به ویژه در موارد مشکوک به سوء استفاده یا ارعاب را بدون حضور دیگران انجام دهد. پرستار باید تمام تلاش خود را برای ارزیابی بیمار‌در خلوت در موارد مشکوک به سوء استفاده انجام دهد.

ارزیابی

مقالات مرتبط با این موضوع:

چگونه عبارات را بیان کنیم

پرستار ممکن است از سؤالات باز برای شروع ارزیابی استفاده کند. انجام این کار به بیمار‌ این امکان را می دهد که احساس راحتی کند و همچنین به پرستار ایده ای درباره درک بیمار از وضعیت خود می دهد. نمونه ی سؤالات باز به شرح زیر است:

  • چه چیزی شما را امروز به اینجا آورده؟
  • به من بگویید چه اتفاقی برای شما افتاده است؟
  • چگونه ما میتوانیم به شما کمک کنیم؟

سؤالات باید واضح، ساده و متمرکز بر یک رفتار یا علامت خاص باشد و نباید باعث شوند بیمار همزمان چندین مورد را به خاطر بسپارد.

موارد نمونه سؤالات متمرکز یا بسته است:

  • شب گذشته چند ساعت خوابیدید؟
  • آیا به خودکشی فکر کرده اید؟
  • چقدر خوب خوابیده اید؟
  • چند وعده در روز غذا می خورید؟
  • چه داروهایی را بدون نسخه مصرف می کنید؟

پرستار باید از لحن و زبان غیرقضاوتی به ویژه هنگامی که در مورد اطلاعات حساس مانند مصرف مواد مخدر یا الکل، رفتار جنسی، سوءاستفاده یا خشونت و شیوه های تربیت کودک استفاده کند. استفاده از زبان غیر قضاوتی و لحن واقعی از دادن نشانه های کلامی به بیمار‌ برای دفاعی شدن یا دروغگویی جلوگیری می کند.

برای مشاهده متن کامل به نرم افزار آموزش جامع پرستاری مرهم مراجعه نمایید.

ارزیابی