تعریف تیم بهداشتی

به افرادی که جهت رسیدن به اهداف مشترک بهداشتی فعالیت می کنند تیم بهداشتی گفته می شود. که متشکل از تعدادی از افراد درمانی- بهداشتی و کادر اداری از قبیل پزشک، پرستار، ماما، مددکار اجتماعی، مهندس بهداشت و بهورز هست. تیم بهداشتی از افرادی تشکیل شده که دارای هدف مشترک بوده. و برای دست یابی به آن مهارت های خویش را به اشتراک می گذارند. هدف اصلی افراد این تیم حفظ و ارتقاء سلامتی افراد جامعه است.

تیم بهداشتی

 ترکیب و وظایف و هر یک از اعضا تیم بهداشتی

۱.سرپرست تیم خدمات بهداشتیدرمانی: معمولاً یک پزشک از مسولیت اصلی را در مراکز بهداشتی-درمانی برعهده دارد و برنامه ریزی واحد های تحت پوشش و پرسنل مربوطه را انجام و فعالیت های بهداشتی درمانی سایر اعضای تیم را هدایت، نظارت و ارزشیابی می کند. همچنین درمواقع لزوم به تشخیص و درمان بیماران و ارجاع نیز می‌پردازد. حداقل هفته ای یک بازدید از خانه بهداشت تحت پوشش مرکز انجام می‌دهد. از اصلی ترین فعالیت سرپرست تیم آموزش نکات لازم به سایر اعضای تیم است.

۲.بهداشت کار دهان و دندان: انجام خدمات پیشگیری از بیماری های دهان و دندان و معاینه و درمان بسیاری از بیماری دهان و دندان را به همراه فعالیت آموزشی به عهده دارد.

۳.آموزش و هدایت بهورزان، آموزش و هدایت ماما های محلی. و در موارد لزوم کمک به آنان در انجام زایمان‌های طبیعی و آموزش بهداشت در مراقبت های مختلف مامایی و مراقبتهای مادران نوزادان را به عهده دارد

۴.بهیار: به فعالیت های آموزشی بهداشتی، انجام کمک های اولیه، مراقبت از بیماران در مراکز بهداشتی-درمانی، انجام تزریقات و پانسمان های تجویز شده توسط پزشک می‌پردازد

۵.تکنسین مبارزه با بیماری ها: کمک کننده به آموزش بهداشت، کمک و همراهی پزشک و سرپرستی و ارزشیابی و انجام ملاقات بهداشتی درمانی اولیه به خصوص فعالیت‌های خانه‌های بهداشت تحت پوشش، انجام خدمات در زمینه کنترل و مبارزه با بیماری ها در سطح خدمات بهداشتی درمانی اولیه و بررسی مقدمات سرپرستی و نظارت بر برنامه های مبارزه با حشرات نظیر سمپاشی و غیره از وظایف تکنسین مبارزه با بیماری‌ها است.

۶.تکنسین بهداشت خانواده: عهده‌دار وظایفی نظیر آموزش بهداشت، آموزش و مراقبت مداوم از زنان باردار و کودکان زیر پنج سال همراه با آموزش مادر، انجام مراقبت لازم آموزش بهداشت دانش آموزان مدارس، آموزش زنان ۴۵-۱۵ ساله همسر دارد تحت پوشش و همراهی با پزشک در سرپرستی نظارت و ارزشیابی فعالیت‌های مختلف مراقبت های بهداشتی درمانی اولیه به خصوص در زمینه ی مراقبت ها و فعالیت های بهداشتی خانواده در خانه‌های بهداشت تحت پوشش را برعهده دارد.

تکنسین های دیگری نظیر تکنسین آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه و غیره نیز بر اساس وظایف تعیین شده. و انجام خدمات همراه اول می‌پردازند.

جهت درک بهتر این موضوع، مقاله جایگاه پرستاری در تیم مراقبت سلامت را مطالعه نمایید.

تیم بهداشتی
 بهورزان

دو بهورز در خانه ی بهداشت وظایفی نظیر فعالیت های بهداشتی و درمانی اولیه در جوامع روستایی شامل جمع آوری اطلاعات آماری، سرشماری خانوارها. بهداشت خانواده شامل بهداشت کودکان، مدارس، مادران. همکاری با مامای محلی، آشنا بودن به موازین بهداشت در امر مبارزه با بیماری‌ها و ایمن‌سازی. بیماریابی و بازدید از منازل، بهداشت محیط عمومی، انجام کمک های اولیه، مراقبت های عمومی شامل تزریقات مجاز و پانسمان و درمان های ساده ی علامتی، جلب مشارکت مردمی در امور برنامه های بهداشتی و انجام ارجاع مددجویان به مراکز سطح بالاتر را برعهده دارند

 تربیت نیروی انسانی از مهمترین زیرساخت های عملیاتی نظام جامع خدمات بهداشتی است.

برای مشاهده متن کامل به نرم افزار آموزش جامع پرستاری مرهم مراجعه نمایید.