اهمیت بهداشت روان و نقش پرستاران

در عصر حاضر بهداشت روان از مهمترین مسایل بهداشتی به شمار می آید. با پیشرفت روز افزون علم پزشکی موفقیت های چشمگیری در زمینه ی حفظ سلامت و کاستن از میزان مرگ و میر و افزایش میانگین طول عمر  افراد حاصل شده است. ولی بی توجه بودن نسبت به بهداشت روان در تمام شئون باعث شده تا مسایل روانی قد علم کنند. و هر روزه بر تعداد موارد اختلالات روانی به طور چشم گیری افزوده شود.

عدم توجه به بهداشت روان

در خصوص ضرورت و اهمیت بهداشت روان جای هیچگونه تردیدی باقی نمانده است. انسان امروزی که خود را به شدت زیر فشارهای روانی حس می کند. و به دلیل فشارهای روانی درونی و فشارهای محیطی و اجتماعی سخت دچار تنیدگی شده و هر لحظه مورد تهدید احتمالی ناشی از فروپاشی ساختار سازمان روانی است. تاکنون در سطح جهانی بسیار کمتر از آنچه لازم بوده است به این موضوع پرداخته شده است. و جهان در جهت بی توجهی صدمات و زیان های مادی و معنوی بسیاری متحمل شده است.

بهداشت روان
سازمان بهداشت جهانی و بهداشت روان

به این خاطر در سال ۲۰۰۱ سازمان جهانی بهداشت شعاری تحت عنوان بهداشت‌روان : غفلت بس است، مراقبت کنیم را تصویب نموده است. در همین رابطه دکتر گروهالم برونتلند (مدیر کل سازمان جهانی بهداشت) در بیانیه ای ایراد نمودند: “هفتم آوریل سال ۲۰۰۱ همه ملتها و دولت های سراسر جهان روز جهانی بهداشت روان را جشن خواهند گرفت. سال ۲۰۰۱ به این شعار اختصاص یافته است. ما در بهداشت‌ روان بر شناخت هرچه بیشتر باری که اختلالات روانی و مغزی بر افراد و جامعه تحمیل می کنند، با هدف برجسته کردن پیشرفتهایی تمرکز خواهیم داشت. که توسط محققان و پزشکان بالینی در کاهش درد، رنج و ناتوانی بیماران به دست آمده است. و پیام ما آمیزه ای از نگرانی و امید است.“

نتیجه اینکه:

باید دقت داشته باشیم که از مهمترین مولفه های سلامت یک جامعه، توجه به بهداشت‌ روان می باشد.