نحوه بررسی وضعیت سلامت و نکات مربوطه آن:

یکی از دروس رشته پرستاری در مقطع کارشناسی، بررسی وضعیت سلامت است. این درس به بررسی روش های مختلف معاینه فیزیکی در سیستم های مختلف بدن پرداخته می شود. دانش آموختگان در خلال این درس مهارت هایی کسب می کنند که می توانند به آسانی حالات سلامتی و بیماری افراد را تشخیص و شناسایی نمایند.

شایان ذکر است بدانید یکی از اصول مهم که در زمان بررسی سلامت افراد مورد توجه قرار می گیرد، تفاوت های سنی افراد است. یکی از مهمترین وظایف پرستاران جمع آوری برخی اطلاعات پیرامون وضعیت سلامت مددجویان است. این بررسی ها در مکان هایی نظیر خانه بهداشت، درمانگاه ها، مطب های شخصی، منزل بیماران و… صورت می گیرد.

اهمیت بررسی وضعیت سلامت:

بررسی وضعیت سلامت بر اساس نیازهای مددجو انجام می گیرد. این بررسی ها باید به صورت دقیق، کامل و جامع باشد تا بتواند احساس ارامش مددجو را به دنبال داشته باشد. دانش آموختگان این رشته در پایان دوره تحصیل و آموزش قادر به انجام برخی کارها هستند که مهمترین آنها عبارتند از:

·        بررسی و جمع آوری اطلاعات اساسی پیرامون وضعیت سلامت مددجو

·        تایید برخی تشخیص های پرستاری پیش بینی تغییرات وضعیت سلامت مددجو

·        ارزشیابی نتایج حاصل از بررسی های انجام شده

بررسی وضعیت سلامت
نکات مهم پیرامون بررسی وضعیت سلامت:

دانش آموختگان رشته پرستاری که به بررسی وضعیت‌سلامت بیمار علاقه مند هستند باید از تخصص و مهارت های لازم برخوردار باشند. این افراد باید از سلامت جسمی و ذهنی کامل برخوردار باشند. تا بتوانند به وظایف و مسئولیت های خود جامه عمل بپوشانند.

به طور کلی، این دانش آموختگان دارای برخی اهداف هستند که برجسته ترین آنها عبارتند از:

·        اخذ تاریخچه بیماری ها

·        نحوه برقراری ارتباط با مددجو

·        آشنایی با روش ها و راهکارهای مربوط به معاینه فیزیکی

·        آماده سازی شرایط به منظور انجام معاینات

نکته: مباحث مربوط به این درس به صورت تئوری و عملی به دانش آموختگان ارائه می شود. مهمترین مواردی که در خلال این درس آموزش داده می شود اخذ علائم حیاتی، استفاده از وسایل و تجهیزات معاینه می باشد.